1991'den beri

Telefon

+90 242 322 89 00

Adres

Muratpaşa / ANTALYA

TAROT® - TREND

Şeker mısırında fitotoksik olduğundan kullanılmaz. Tohum üretimi için ekilen mısır tarlalarında kullanılması tarafımızdan önerilmez.

En iyi netice için Tarot® yabancıotların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yapraklı ya da 5-10 cm çap veya yükseklikte)kullanılmalıdır.(Sorghum halepense Kanyaş-Geliç)gibi rizomdan çoğalan çok yıllık yabancıotların kontrolü için uygulama yabancıotun kardeşleme döneminde yapılmalıdır.İlaçlama esnasında mısır 1-8 gerçek yaprak döneminde olmalıdır,mısırın daha sonraki dönemlerindeki uygulamalarda fitotoksite görülebilir. En iyi netice için ilaçlamadan sonra 4 saat boyunca yağış olmaması gerekir.

Tarot® şeker mısırında ve tohumluk üretimi yetiştiriciliğinde (ana-baba hatlarında) kullanılmamalıdır.

Tarot® mısır ekimi sırasında ya da sıra arası toprak işlemesi sırasında sistemik organik fosforlu insektisitlerin kullanıldığı tarlalarda uygulanmamalıdır.

Organik fosforlu bir insektisit ile mısırlarda yapraktan uygulama yapıldıysa 7 gün içinde Tarot® kullanılmamalıdır.

Mısırda Tarot® kullandıktan sonra 4 gün içinde bu organik insektisitler uygulanmamalıdır.

Yüksek hava sıcaklığı bazı hassas mısır çeşitlerinde geçici bir fitotoksitenin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu sebeple ilaçlamanın akşam üzeri yapılması önerilmektedir.

KONTROL EDİLEN YABANCI OTLAR

Kültür Bitkisi

Yabancıotlar

Kullanım Dozu

Mısır*

Kanyaş (Sorghum halepense)

Darıcan (Echinocloa crus-galli)

Kirpi Darı (Setaria sp.)

Horozibiği (Amaranthus retroflexus)

Yabani Jüt (Chorcorus olitorius)

Yabani Fiğ (Vicia sp.)

Yer Fesleğeni (Mercurialis annua)

5 g/da +Trend®90**

25 cc/da

** Tarot® mutlaka beraberinde verilen TREND® 90 ile kullanılmalıdır. TREND® 90 'ın dozu dekara 25 cc 'dir.