1991'den beri

Telefon

+90 242 322 89 00

Adres

Muratpaşa / ANTALYA

KOCIDE® 2000

Fungisit

UYGULAMA ZAMANI

Bakır hidroksit etkili maddeli bir fungisittir.

Bağ: Mildiyö (Plasmopara viticola)hastalığı ile mücadelede, ilaçlamaya sürgünler 25-30 cm olunca başlanmalı, hava şartlarına ve hastalığın gelişme durumuna göre 7-10 gün aralarla devam edilmelidir. Hastalığın enfeksiyonu için uygun koşullar ortadan kalktığında ilaçlamalara son verilmelidir. Ilaçlamalarda asmanın iç tarafındaki yaprak ve salkımların ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. Yaprakların özellikle alt yüzeylerinin ilaçla kaplanması sağlanmalıdır. Ilaçlamalar havanın çok sıcak olmadığı sabah erken saatlerde yapılmalıdır.


Zeytin: Halkalı leke hastalığı (Spiloceae oleagina) hastalığı ile mücadelede Marmara Bölgesi'nde birinci ilaçlama Ekim ayının ilk yarısında, ikinci ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında yapılmalıdır. Ege Bölgesi'nde ilk ilaçlama zeytinler sürgün vermeden önce Şubat ayında, ikinci ilaçlama zeytinler çiçek açmadan önce Nisan ayında yapılır.


Domates: Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) mücadelesinde ilaçlamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalı ve ilaçlama hastalığın seyrine göre 10 gün ara ile tekrarlanmalıdır.


Kayısı: Yaprakdelen (Çil) (Coryneum beijerinckii) mücadelesinde aşağıda belirtilen dönemlerde üç defa ilaçlama yapılmalıdır.


1. İlaçlama: Sonbaharda, yaprak dökümünden hemen sonra,
2. İlaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)
3. İlaçlama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken
yapılmalıdır.


Patates: Patates mildiyösünün (Phytophtora infestans) her yıl görüldüğü yerlerde hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16o C veya en düşük sıcaklığın 10o C'yi bulması ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın yer yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya başlamak için çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtilerinin görülmesi beklenir. Havaların sıcak ve kuru geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile, serin ve yağışlı bölgelerde ise 7 gün ara ile ilaçlamalara devam edilir.

Şeftali: Şeftali yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) mücadelesinde ilaçlama
tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde yapılmalıdır.

Turunçgil : Uçkurutan (Phoma tracheiphilla) mücadelesinde Ekim, Aralık ve Mart aylarında olmak
üzere 3 kez ilaçlama yapılmalıdır.