1991'den beri

Telefon

+90 242 322 89 00

Adres

Muratpaşa / ANTALYA

MUSTANG®

Herbisit

Mustang; buğday, arpa ve mısırda sorun olan geniş yapraklı yabancı otları tek başına kontrol eden, mevcut tarlada bulunan ve arkasından ekilecek olan mahsüle zarar vermeyen bir herbisittir.

Teknik Spesifikasyonlar

  • Etkili Madde

Litrede 452.42 g 2,4-D EHE
+ 6.25 g Florasulam

  • Formülasyonlar : SE (Suspo emülsiyon)
  • Paketleme : 1.0 - 5.0 L

KULLANMA ZAMANI

Hububat (Buğday, Arpa):

  • Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınmaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.

Mısır;

  • Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün), günlük ortalama sıcaklık 15 °C üzerien çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

  • Dar yapraklı yabancı ot ilaçlarından fenoxaprop-p-ethyl ile karıştırılarak uygulanabilir. Diğer dar yapraklı ot ilaçları ile karıştırılması tavsiye edilmez.
  • Azot, fosfat ve potas terkipli yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir. Çok sayıda yaprak gübresi olması nedeniyle, önce bir karışım denemesinin yapılmasında, eğer fiziki bir değişiklik yoksa ondan sonra kullanılmasında fayda vardır.
  • Dursban 4, Nurelle-D 50/500, ve Reldan 22E gibi insektisitler ile karıştırılarak uygulanabilir.