Since 1991

Phone

+90 242 322 89 00

Address

Muratpaşa / ANTALYA

Yellow Sticky Trap

Sarı Yapışkan Tuzak

Gözlem Amaçlı Kullanım

Seralarda, fide döneminden hemen sonra gözlem amaçlı, dekara 20 adet sarı yapışkan tuzak gelecek şekilde, bitkinin yaklaşık 20 cm üzerine asılmalıdır. Bitkinin büyümesine paralel olarak yapışkan tuzaklar yükseltilmelidir. Tuzaklar sık sık kontrol edilerek yakalanan böceklerin sayıları tespit edilir. Yakalanan ergin böcekler sayılıp kaydedildikten sonra tuzaklardan uzaklaştırılır veya tuzak yenisiyle değiştirilir. Gözlem amaçlı tuzaklarda tespit edilen böcek sayısı, mücadele zamanının ve şeklinin belirlenmesinde çok etkili bir yöntemdir.

Kitlesel Yakalama Amaçlı Kullanım

Dekar başına 100-120 adet sarı yapışkan tuzak asılması tavsiye edilir. Burada mücadeleye başlama zamanı çok önemlidir. Bitkilerin dikimiyle birlikte veya dikimden hemen önce ortama belirtilen sayıda tuzak yerleştirilmelidir. Tuzakların böceklerle dolup dolmadığı belli aralıklarla kontrol edilmelidir. Böcekle kaplanmış ve bu nedenle yapışkan alanı azalan tuzaklar yenileriyle değiştirilmelidir. Bu uygulama, üretim periyodu boyunca devam ettirilmelidir.

KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR: Beyaz sinek, afidler, meyve sinekleri, trips gibi birçok zararlıya etkilidir.
KULLANILIŞ AMACI: Gözlem ve mücadele amaçlı kullanılır.
EBATLARI: 25X10 cm, 25X40 cm
(Talebe göre farklı ebatlar üretilebilir.)

TARGET PESTS: Many pests like white fly, aphids, fruit fly, thrips

USAGE: Monitoring and mass-trapping.

For Monitoring
Just after planting, yellow sticky traps have to be hung 20cm above the plant, with the intent of monitoring. Parallel to plant growing, traps have to be risen. Yellow sticky traps have to be checked frequently to count pests. After counting the caught adult pests, they have to be removed and trap has to be changed with new one.
Usage of sticky traps with the intent of monitoring is a very effective to determine the time and method in plant protection.

For Mass-trapping
1000-1200/ha is recommended. The moment to start protection is very important. With the planting or just before planting, recommend quantity of traps should be placed in production area. Traps should be checked frequently to check if the traps are full with pests. Fully covered traps with pests, waned sticky surface, have to be changed with new ones. This method should be continued whole production period.

DIMENSIONS: 25 cm X 10 cm, 25 cm X 40 cm
(Can be produced in different dimensions by
demand)