1991'den beri

Telefon

+90 242 322 89 00

Adres

Muratpaşa / ANTALYA

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin ANTİLSAN ANTALYA TARIM İLAÇLARI TARIM HAYVANCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, ANTİLSAN ANTALYA TARIM İLAÇLARI TARIM HAYVANCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından işlenmesine, kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve “Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

· Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C.Kimlik numarası gibi bilgileri içeren nüfus cüzdanı gibi belgeler ile vergi numarası, v.b. bilgiler

· Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi bilgiler

· Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ANTİLSAN ANTALYA TARIM İLAÇLARI TARIM HAYVANCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler ANTİLSAN ANTALYA TARIM İLAÇLARI TARIM HAYVANCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında web sitesinde bulunan Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve kabul ediyorum.
Müşterinin Tarih:
Firma Unvan veya Adı-Soyadı :
Telefon Numarası :
E-posta Adresi :
Kaşe-İmza :


Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihinizi belirtiniz.
☐ RIZAM VARDIR