1991'den beri

Telefon

+90 242 322 89 00

Adres

Muratpaşa / ANTALYA

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE KARASİNEK İLE MÜCADELE ARGE ÇALIŞMALARIMIZ

Sığır Yetiştiriciliğinde Karasinekle Mücadele

Sinekler gerek sebep oldukları hastalıklar gerekse verim kayıplarından dolayı sığır yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara neden olmaktadırlar. Bir sığırın herbir yanında 100 sinek veya toplamda sığır üzerinde 200 sinekten fazla sinek varsa ekonomik kayıp lar olduğu bildirilmektedir.

Sığır yemini tüketmek yerine sineklerle mücadeleyle uğraşmaktadır. Bu şekilde sinekler boğayı aşımdan alıkoyabilmekte, sağmal ineklerde süt verim kaybı ve canlı ağırlığında azalma ve buzağılarda da sütten kesim ağırlıklarının düşmesine neden olmaktadır. Amerika'da sineklerin yetiştiriciye zararı yılda 876 milyon dolardır. Amerika ve Kanada ‘da yapılan çalışmalarda sinek bulunmayan ortamda tutulan tosunların bu sineklerin yoğun bir şekilde bulunduğu yerde kalan tosunlara göre 5 - 8 kg daha fazla canlı ağırlık artışı gösterdikleri belirlenmiştir. Ayrıca buzağıların 5 - 7 kg daha yüksek sütten kesim ağırlığı gösterdikleri belirlenmiştir. Sineklerin rahatsız ettiği ineklerde süt veriminde %20 düşüş olduğu belirlenmiştir.Düvelerle yapılan bir diğer çalışmada ise sinekle mücadele yapılan bir yerde 89 günde, 152 kilo civarına ulaşırken sinekle mücadele yapılmayan yerde 100 kg civarında kaldıkları tespit edilmiştir. Kiloda bu

avantaj sağlanırken birde bu düvelerin gebelik ve döl tutmalarında da dolaylıda olsa bir iyileşme olacağı dolayısıyla ekonomik kazancın kilo kaybının önlenmesinden fazla olacağı öne sürülmektedir. Ancak sinekte bir çeşit olmayıp Sinek tanımı içerisinde pek çok çeşit girmektedir. Aşağıda sığır yetiştiriciliğinde problem olan başlıca sineklerin resimleri verilmiştir.

Karasinek

At sineği

Geyik sineği

Bu sineklerden bazıları sığırın gözü ağzı burnu çevresinde gezerek buradaki salgılarla beslenerek gözde çeşitli enfeksiyonlara ve rahatsızlıklara neden olmaktadır

Ayrıca pembe göz hastalığı etmenlerinin bir sığırdan diğer sığıra taşınmasında da taşıyıcı olmaktadırlar. Kanla beslenen diğer sineklerde sığırı rahatsız edip verim düşüklüğüne neden olurken buna ek olarak birde kanla geçen çeşitli hastalıkların sürü içerisinde hızla

yayılmasına neden olmaktadırlar.

Yüz sineği

Ev sineği

Sinekle mücadele, eğer bir sığır üzerinde 200 adetten fazla ( bu sayı bazı çalışmalarda 50 sinek/sığır olarak bildirilmektedir) sinek görülüyorsa sinekle mücadele ekonomik olarak yapılabilir durumdadır. Kullanılacak sinekle mücadele programlarından herhangi birisi bu sayıyı 200 in altına çekecektir. Ancak, sinekler de kullanılan çeşitli sinek öldürücülere karşı direnç geliştirme özelliğindedirler. Bu nedenle kullanılacak ilaçların zaman içinde dönüşümlü olarak kullanılması tavsiye edilmektedir. Unutulmaması gereken önemli bir konuda Sineklerin larvalarının taze gübre yığınlarında üredikleri ve sineklerin büyük çoğunluğun ahırda ve otlaklarda uygun yerleri bulduklarında çoğalmaya başladıklarıdır.

ÜRÜNÜ SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZKaynak : Prof. Dr. Serap GÖNCÜ