1991'den beri

Telefon

+90 242 322 89 00

Adres

Muratpaşa / ANTALYA

Şeftali Yetiştiriciliğinde Kullanabileceğimiz Ürünler

İNSEKTİSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya
Süresi/
GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

DELEGATE® 250 WG Şeftali, Nektarin Çiçek Tripsi Franklinella occidentalis % 25 w/w Spinetoram 30 g/100 l su
(larva,ergin)
7 gün 2 3
BREAKER® 240 SC Şeftali / Nektarin Dut kabuklubiti Pseudaulacaspis penıagona 240 g/l sulfoxaflor 20 ml / 100 L su
(larva)
14 gün 2 3
BREAKER® 240 SC Şeftali / Nektarin Şeftali yaprakbiti Myzus persicae 240 g/l sulfoxaflor 10ml/ 100 L su
(Nimf-ergin)
14 gün 2 3
LASER® Şeftali Şeftali güvesi Anarsia lineatella 480 g/l Spinosad 30 ml/ 100 l su
(larva )
14 gün 2 3

FUNGUSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya
Süresi/
GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

KOCIDE® 2000 Şeftali Şeftali yaprak kıvırcıklığı Taphrina deformans %35 metalik bakıra eşdeğer
bakır hidroksit
300 gr/ 100 lt.su 1 1