1991'den beri

Telefon

+90 242 322 89 00

Adres

Muratpaşa / ANTALYA

Hıyar Yetiştiriciliğinde Kullanabileceğimiz Ürünler

İNSEKTİSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

RADIANT® 120SC

Hıyar
(Sera)

Çiçek Tripsi

Frankliniella occidentalis

120 g/l Spinetoram

50 ml/ da
(larva,ergin)

3 gün

2

3

LASER®

Hıyar
(Sera)

Yaprak galeri sinekleri

Liriomyza trifolii
Liriomyza bryoniae
Liriomyza huidobrensis

480 g/l Spinosad

25 ml. Laser+
125ml. Gallery/
100 l su( larva)

3 gün

2

3

UPHOLD® 360 SC

Hıyar
(Tarla)

Yeşil Kurt

Helicoverpa armigera

300 g/l Methoxyfenozide+
60 g/l Spinetoram

40 ml/da
( larva)

1 gün

2

3

FUNGUSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

EQUATION® PRO Hıyar Kabakgillerde
Mildiyö
Pseudoperenospora
cubenis
%30 Cymoxanil+
%22.5 Famoxadone
40 gr/100 lt. su 3 gün 1 1