1991'den beri

Telefon

+90 242 322 89 00

Adres

Muratpaşa / ANTALYA

Tuta Absoluta ( Domates Güvesi ) İle Mücadele de Kullanılabilecek Ürünler

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

LASER® Domates
( Sera)
Domates Güvesi Tuta Absoluta 480 g/l Spinosad 25 ml/100 lt. su
(larva)
3 gün 2 3
RADIANT® 120SC Domates
( Sera)
Domates Güvesi Tuta Absoluta 120 g/l Spinetoram 50 ml/100 lt. su
(larva)
3 gün 2 3

STOPMATE,

Domates Güvesi ( Tuta absoluta ) mücadelesinde , şaşırtma tekniği uygulanarak kullanılan feromon.

Kullanım Şekli - Avantajları

 • Türe özgü ve çevreyi kirletici riski yoktur.
 • Doğal dengeyi korur, faydalılara ve arılara zararsızdır.
 • Kullanımı kolaydır. 1 kez uygulandığında, sera içi sıcaklığına bağlı olarak 150 gün süreyle etkilidir. Etki süresi sonunda üretim devam ediyorsa, uygulama tekrarlanır.
 • Tekrarlayan insektisit, işçilik masrafı yoktur.
 • Entegre üretime, iyi tarım uygulamalarına ve organik tarıma uygundur.
 • Feromon yayıcı teller, birbirlerine paralel olacak şekilde aynı hizaya asılmalıdır.
 • Dekara 100 adet feromon yayıcı tel gelecek şekilde, her birferomon yayıcı tel 10 m² 'lik alanda etki gösterir. Hesapmalar yapıldıktan sonra sera içerisinde homojen olarak asım yapılır.

BKS TUTA ABSOLUTA FEROMONU

Tuta Absoluta Feromonu; 1 pakette 2 adet bulunmaktadır.

Tuta absoluta feromonu çalışma prensibi: Dişi Domates güvesi çiftleşeceğinde, erkek domates güvelerini çekmek için koku salgılar . Domates güveleri çiftleşir, dişi domates güvesi yumurtalarını konukçusu olduğu bitkilere bırakır.Yumurtalar larva aşamasına geçince , larvalar bitkiye ve meyveye zarar verir. Tuta absoluta feromonu, bu kokunun kimyasal sentezlenmiş halidir. Tuzaklar ile birlikte kullanılır. Erkek tuta kelebeklerini tuzağa çekerek ,yakalar. Dişi tuta kelebeği çiftleşecek tuta kelebeği bulamaz, popülasyon azalır.

 • Tuta kelebeği ( Domates güvesi ) ile doğal mücadele yöntemidir.
 • Dikimden 3 gün önce tuta absoluta tuzaklarınızı seralarınıza yerleştiriniz. Tuta kelebeklerini yumurta bırakmadan yakalayınız.
 • Bir dişi Tuta kelebeği yaşam süresi boyunca 120-260 yumurta bırakabilir.
 • Tuta feromonu, çiftleşme esnasında dişi tuta kelebeğinin salgıladığı kokudur.
 • Tuta feromonu, sadece erkek tuta kelebeklerini çeker. Domatese zarar veren dişi tuta kelebeğidir. Dişi tuta kelebeği domatese yumurtalarını bırakır.
 • Tuta feromonu 2-2.5 ay boyunca etkin çalışır.
 • Tuta feromonları; su tuzağı , delta tipi tuzaklarla ve yapışkan kart tuzaklarla birlikte kullanılabilir.
 • Gözlem amaçlı; 3 dekara 1 adet tuta tuzağı kullanılır.
 • Kitlesel yakalama amaçlı ise; dekara 10 adet tuta tuzağı kullanılır.

Feromonların Kullanımı

Feromonlar, kimyasal olarak sentezlenebilirler ve tuzaklarda cezbedici olarak kullanılabilirler. Tuzağın en önemli kısmı, içinde bu çekici maddeyi taşıyan aparattır. Bu, dişi tuta kelebeğinin cinsel kokusunu taklit eder ve erkek tuta kelebeklerini tuzağa çeker. Feromonlar türe özgüdür ve erkekler sadece kendi türü olan dişilerden salgılanan bu koku tarafından çekilirler.