Zeytin Sineği ile Mücadelede kullanabileceğimiz ürünler

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

SUCCESS® 0.24 CB Zeytin Zeytin Sineği (Bactrocera olea) 0.24 g/l Spinosad Uçak uygulaması;
800 ml ilaç + 800ml su/ha (Ergin)
Kısmi dal uygulaması ;
1 lt.+10 lt. su (Ergin)
7 gün 2 3
Lamdex® 50 CS Zeytin Zeytin sineği Bactrocera oleae 50 g/l Lambda-cyhalothrin 30 ml / 100 l su çiçek nesli 3 gün 15 4

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.