Yeşil Kurt İle Mücadelede Kullanılabilecek Ürünler

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

Lamdex® 50 CS Domates Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 50 g/l Lambda-cyhalothrin 50 ml /da ( larva) 3 gün 15 4
Lamdex® 50 CS Pamuk Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 50 g/l Lambda-cyhalothrin 150 ml /da ( larva) 7 gün 15 4
PRODIGY® 240 SC Biber
(Sera)
Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 240 g/l Methoxyfenozide 60 ml/ da
(larva)
1 gün 1 1
RELDAN® 22E Biber Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 227 g/l Chlorpyrifos-methyl 300 ml/da 5 gün 15 4
Rimon Supra 10 SC® Domates Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 100 g / l Novaluron 60 ml /da
( Larva )
3 gün 3 3
UPHOLD® 360 SC Biber
( Tarla)
Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 300 g/l Methoxyfenozide+
60 g/l Spinetoram
40 ml/da
( larva)
1 gün 2 3
UPHOLD® 360 SC Domates
( Tarla)
Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 300 g/l Methoxyfenozide+
60 g/l Spinetoram
40 ml/da
( larva)
1 gün 2 3
UPHOLD® 360 SC Hıyar
(Tarla)
Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 300 g/l Methoxyfenozide+
60 g/l Spinetoram
40 ml/da
( larva)
1 gün 2 3
DELEGATE® 250 WG Pamuk Yeşilkurt Helicoverpa armigera % 25 w/w Spinetoram 30 g/da
(larva )
21gün 2 3
LASER® Pamuk Yeşilkurt Helicoverpa armigera 480 g/l Spinosad 12,5 ml/ da
(larva )
28 gün 2 3
Plemax® Pamuk Yeşilkurt Helicoverpa armigera 240 g/l Indoxacarb ve
80 g/ l Novaluron
25 ml / da 21 gün 3 3
UPHOLD® 360 SC Pamuk Yeşilkurt Helicoverpa armigera 300 g/l Methoxyfenozide+
60 g/l Spinetoram
55 ml/da
( larva)
14 gün 2 3

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.