Yaprak küfü ile mücadelede kullanılabilecek ürünler

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

Flo-Captan® 50 WP Domates Yaprak küfü Cladosporium fulvum %50 Captan 250 g/ 100 l su 7 gün 1 gün 1
Orius 25® EW Domates
( Sera)
Yaprak küfü Fulvia fulva 250 g/l Tebuconazole 50 ml/ 100 l su 7 gün 1 gün 1

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.