yaprak delen ile mücadelede kullanılabilecek ürünler

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

Negri® 50 WP Kayısı Kayısıda yaprak delen Clastarosporium carpophihım % 50 metalik bakıra eşdeğer, Bakır Oksiklorür 400 g (normal dönem)
800 g ( dormant dönem)
21 gün 1 1
Negri® 50 WP Şeftali Şeftali yaprak delen Coryneum beijerinckii % 50 metalik bakıra eşdeğer, Bakır Oksiklorür 800 g (1. ilaçlama)
400 g ( 2. ilaçlama)
21 gün 1 1
Mastercop® Kayısı Yaprak delen Coryneum beijerinckii 65,82 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır
sülfat pentahidrat içerir.
125 ml/ 100 l su 1 1
Deltapir® 50 WP Kayısı Yaprak delen Wilsonomyces carpophylus %77 Bakır Hidroksit 500 g / 100 l su 1. ilaçlama (Dormant dönem), 250 g/ 100 l su 2. ve 3. ilaçlama(normal dönem) 7 gün 1 1
Flo-Captan® 50 WP Şeftali ,Kayısı Yaprak delen Wilsonomyces carpophylus %50 Captan 300 g/ 100 l su 3 gün 1 1
Deltapir® 50 WP Şeftali Yaprak delen Wilsonomyces carpophylus %77 Bakır Hidroksit 350 g / 100 l su 7 gün 1 1
KOCIDE® 2000 Kayısı Yaprak delen (çil) Wilsonomyces carpophylus %35 metalik bakıra eşdeğer
bakır hidroksit
1. ilaçlama:400 gr/ 100 lt.su
2. ilaçlama:200 gr/ 100 lt.su
3. ilaçlama:200 gr/ 100 lt.su
14 gün 1 1
Cavalry® 500 SC Kayısı Yaprakdelen Coryneum beijerinckii 500 g/l Chlorothalonil 200 ml/ 100 l su 56 gün 1 1
Merpan 80 WDG® Kayısı Yaprakdelen hastalığı Coryneum beijerinckii %80 Captan 200 g/ 100 l su 10 gün 1 1

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.