Zeytin

Zeytin yetiştiriciliğinde kullanabileceğimiz ürünler

İNSEKTİSİT

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

Lamdex® 50 CS Zeytin Zeytin güvesi Prays oleae 50 g/l Lambda-cyhalothrin 15 ml / 100 l su 3 gün 15 4
Lamdex® 50 CS Zeytin Zeytin karakoşnili Saısselia oleae 50 g/l Lambda-cyhalothrin 30 ml / 100 l su (larva) 3 gün 15 4
Lamdex® 50 CS Zeytin Zeytin pamuklubiti Euphyllura olivina 50 g/l Lambda-cyhalothrin 30 ml / 100 l su 3 gün 15 4
SUCCESS® 0.24 CB Zeytin Zeytin Sineği (Bactrocera olea) 0.24 g/l Spinosad Uçak uygulaması;
800 ml ilaç + 800ml su/ha (Ergin)
Kısmi dal uygulaması ;
1 lt.+10 lt. su (Ergin)
7 gün 2 3
Lamdex® 50 CS Zeytin Zeytin sineği Bactrocera oleae 50 g/l Lambda-cyhalothrin 30 ml / 100 l su çiçek nesli 3 gün 15 4

FUNGUSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

KOCIDE® 2000 Zeytin Halkalı leke Spiloceae oleagina %35 metalik bakıra eşdeğer
bakır hidroksit
175 gr/ 100 lt.su 14 gün 1 1
Deltapir® 50 WP Zeytin Halkalı leke Cycloconium oleaginum %77 Bakır Hidroksit 300 g / 100 l su 7 gün 1 1
Mastercop® Zeytin Halkalı leke Spiloceae oleagina 65,82 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır
sülfat pentahidrat içerir.
125 ml/ 100 l su 1 1

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.