Şeker pancarı

Şeker pancarı yetiştiriciliğinde kullanabileceğimiz ürünler

İNSEKTİSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

RELDAN® 22E Şekerpancarı Bozkurt (Agronıs spp.) 227 g/l Chlorpyrifos-methyl 325 ml/da 56 gün 15 4
Lamdex® 50 CS Şekerpancarı Şekerpancarı piresi Chaetocnema sp. 50 g/l Lambda-cyhalothrin 25 ml /da (ergin) 3 gün 15 4

FUNGUSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

Makper P® 490 EC Şekerpancarı Külleme Erysiphe polygom 400g/l Prochloraz ve 90 g/l Propiconazole 125 ml /da 35 gün 1 1
ACANTO® PLUS Şekerpancarı Cercospora yaprak lekesi Cercospora beticola 200 g/L Picoxystrobin+80 g/L Cyproconazole 75 ml/da 42 gün 1 1
Mirador Forte® 160 EC Şekerpancarı Cercospora yaprak lekesi Cercospora beticola 100 g/l Tebuconazole ve 60 g/l Azoxystrobin 150 ml/da 35 gün 1 1
Azimut® 320 SC Şekerpancarı Yaprak leke hastalığı Cercospora beticola 200g/l Tebuconazole ve
120g/l Azoxystrobin
75 ml / da 35 gün 1 1
Cavalry® 500 SC Şekerpancarı Yaprak leke hastalığı Cercospora beticola 500 g/l Chlorothalonil 300 ml/ da 3 gün 1 1
Makper P® 490 EC Şekerpancarı Yaprak leke hastalığı Cercospora beticola 400g/l Prochloraz ve 90 g/l Propiconazole 125 ml /da 35 gün 1 1

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.