Şeftali

Şeftali Yetiştiriciliğinde Kullanabileceğimiz Ürünler

İNSEKTİSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya
Süresi/
GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

DELEGATE® 250 WG Şeftali, Nektarin Çiçek Tripsi Franklinella occidentalis % 25 w/w Spinetoram 30 g/100 l su
(larva,ergin)
7 gün 2 3
Eos-800® Şeftali Dut kabuklu biti Pseudaulacaspis penıagona 800 g/l ParafinikMineral Yağ 3 l/ 100 ltsu 1 1
BREAKER® 240 SC Şeftali / Nektarin Dut kabuklubiti Pseudaulacaspis penıagona 240 g/l sulfoxaflor 20 ml / 100 L su
(larva)
14 gün 2 3
Mavrik® 2 F Şeftali Şeftali Yaprakbiti Myzus persicae 240 g/l Tau-fluvalinate 10 ml/ 100 l su
(Nimf,ergin)
14 gün 3 4
BREAKER® 240 SC Şeftali / Nektarin Şeftali yaprakbiti Myzus persicae 240 g/l sulfoxaflor 10ml/ 100 L su
(Nimf-ergin)
14 gün 2 3
RELDAN® 22E Şeftali / Nektarin Şeftali Güvesi (Anarsia lineatella) 227 g/l Chlorpyrifos-methyl 300 ml/100 lt su 14 gün 15 4
LASER® Şeftali Şeftali güvesi Anarsia lineatella 480 g/l Spinosad 30 ml/ 100 l su
(larva )
14 gün 2 3
Cormoran® 180 EC Şeftali Şeftali güvesi Anarsia lineatella 100 g/l Novaluron ve 80 g/l Acetamiprid 70 ml /100l su
(larva)
28 gün 3 3
Apollo® Şeftali İki noktalı kırmızı örümcek Tetranychus urticae 500 g/l Clofentezine 40 ml/ 100 ltsu 21 gün 2 1

FUNGUSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya
Süresi/
GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

Shavit® 25 EC Şeftali Külleme Sphaerotheca pamosa var.persicae 250 g/l Triadimenol 40 ml/ 100 l su 7 gün 1 2
Nimrod® Şeftali Külleme Sphaerotheca pannosa 250 g/l Bupirimate 40 ml /100 l su 7 gün 1 2
Embrelia 140 SC Şeftali Şeftali küllemesi Sphaerotheca pannosa var. Persicae 100g/l Isopyrazam ve 40g/l Difenoconazole 100 ml /100 l su 7 gün 1 1
Negri® 50 WP Şeftali Şeftali yaprak delen Coryneum beijerinckii % 50 metalik bakıra eşdeğer, Bakır Oksiklorür 800 g (1. ilaçlama)
400 g ( 2. ilaçlama)
21 gün 1 1
Flo-Captan® 50 WP Şeftali ,Kayısı Yaprak delen Wilsonomyces carpophylus %50 Captan 300 g/ 100 l su 3 gün 1 1
Deltapir® 50 WP Şeftali Yaprak delen Wilsonomyces carpophylus %77 Bakır Hidroksit 350 g / 100 l su 7 gün 1 1
Deltapir® 50 WP Şeftali Yaprak kıvırcıklığı Taphrina deformans %77 Bakır Hidroksit 350 g / 100 l su 7 gün 1 1
Folpan® 80 WDG Şeftali Yaprak kıvırcıklığı Taphrina deformans %80 Folpet 200 g / 100 l su 7 gün 1 1
Shavit® F 71.5 WP Şeftali Yaprak kıvırcıklığı Taphrinadeformans %70 Folpet ve %1,5 Triadimenol 200 g/ 100 l su 7 gün 1 2
KOCIDE® 2000 Şeftali Şeftali yaprak kıvırcıklığı Taphrina deformans %35 metalik bakıra eşdeğer
bakır hidroksit
300 gr/ 100 lt.su 1 1
Negri® 50 WP Şeftali Şeftali yaprak kıvırcıklığı Tophrina deformans % 50 metalik bakıra eşdeğer, Bakır Oksiklorür 800 g 21 gün 1 1

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.