Patates

Patates Yetiştiriciliğinde Kullanabileceğimiz Ürünler

İNSEKTİSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

Lamdex® 50 CS Patates Bozkurt Agrotis spp. 50 g/l Lambda-cyhalothrin 40 ml /100 l su 3 gün 15 4
RADIANT® 120SC Patates Patates Böceği Leptinotarsa decemlineata 120 g/l Spinetoram 50 ml/100 lt. su
(larva,ergin)
3 gün 2 3
LASER® Patates Patates Böceği Leptinotarsa decemlineata 480 g/l Spinosad 10 ml/ da
(larva,ergin)
3 gün 2 3
Lamdex® 50 CS Patates Patates böceği Leptinotarsa decemlineata 50 g/l Lambda-cyhalothrin 40 ml /da ( larva,ergin) 3 gün 15 4
Plemax® Patates Patates böceği Leptinotarsa decemlineata 240 g/l Indoxacarb ve
80 g/ l Novaluron
20 ml / da 14 gün 3 4
RADIANT® 120SC Patates Patates Güvesi Phthorimaea operaculella 120 g/l Spinetoram 50 ml/100 lt. su
(ergin)
3 gün 2 3

FUNGUSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

CLIP® Patates Mildiyö Phytophtora infestans %62.5 Mancozeb+
%6.25 Famoxadone
80 gr/da 14 gün 1 4
EQUATION® PRO Patates Mildiyö Phytophtora infestans %30 Cymoxanil+
%22.5 Famoxadone
40 gr/da 14 gün 1 1
KOCIDE® 2000 Patates Mildiyö Phytophtora infestans %35 metalik bakıra eşdeğer
bakır hidroksit
200 gr/ da 14 gün 1 1
Flo-Captan® 50 WP Patates Mildiyö Phytophthora infestans %50 Captan 350 g/ 100 l su 7 gün 1 1
Quantum MZ® Patates Mildiyö Phytophthora infestans %60 Mancozeb ve %9 Dimethomorph 250 g/ da 7 gün 1 4
Quorum® 480 WG Patates Patates Mildiyösü Phytophthora infestans %40 Chlorothalonil ve %8 Dimethomorph 250 g/da 28 gün 1 1
Azimut® 320 SC Patates Erken yaprak yanıklığı Alternaria solani 200g/l Tebuconazole ve
120g/l Azoxystrobin
100 ml / da 14 gün 1 1
Quorum® 480 WG Patates Erken yaprak yanıklığı Alternaria solani %40 Chlorothalonil ve %8 Dimethomorph 250 g/da 28 gün 1 1

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.