Pamuk

Pamuk yetiştiriciliğinde kullanabileceğimiz ürünler

İNSEKTİSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

İnvert® Pamuk İki noktalı kırmızı
örümcek
Tetranychusurticae 18 g/l Abamectin 50 ml / da 21 gün 2 4
Apollo® Pamuk Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae 500 g/l Clofentezine 40 ml/da 2 1
TRANSFORM® 500WG Pamuk Pamuk bitki tahtakuruları Lyguss spp.
Exolygus gemallatus
Creontiades pallidus
Exolygus pratensis
%50 w/w sulfoxaflor 15 gr/da
(nimf,ergin)
14 gün 2 3
LASER® Pamuk Pamuk çizgili yaprakkurdu Spodoptera exiqua 480 g/l Spinosad 25 ml/ da
(larva )
28 gün 2 3
TRANSFORM® 500WG Pamuk Pamuk yaprakbiti Aphis gossypii %50 w/w sulfoxaflor 7,5 gr/da
(nimf,ergin)
14 gün 1 3
DELEGATE® 250 WG Pamuk Pamuk yaprakkurdu Spodoptera littoralis % 25 w/w Spinetoram 30 g/da
(larva )
21 gün 2 3
LASER® Pamuk Pamuk yaprakkurdu Spodoptera littoralis 480 g/l Spinosad 25 ml/ da
(larva )
28 gün 2 3
Rimon Supra 10 SC® Pamuk Pamuk yaprakkurdu Spodoptera littoralis 100 g / l Novaluron 40 ml /da
( Larva )
42 gün 3 3
PRODIGY® 240 SC Pamuk Pamuk yaprakkurdu Spodoptera littoralis 240 g/l Methoxyfenozide 37.5 ml/ 100 l su
(2. ve 3. dönem larva)
21 gün 1 1
TRANSFORM® 500WG Pamuk Pamuk yaprakpireleri Empoasca spp.
Empoasca decipiens
Asymmetrasca decedens
%50 w/w sulfoxaflor 15 gr/da
(nimf,ergin)
14 gün 1 3
Mavrik® 2 F Pamuk Pamuk yaprakpireleri Empoasca decipiens
Asymmetrasca decedens
240 g/l Tau-fluvalinate 20 ml/ Da
(nimf,ergin)
14 gün 3 4
TRANSFORM® 500WG Pamuk Tütün beyazsineği Bemisia tabaci %50 w/w sulfoxaflor 15 gr/da
(larva,pupa)
14 gün 2 3
Lamdex® 50 CS Pamuk Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 50 g/l Lambda-cyhalothrin 150 ml /da ( larva) 7 gün 15 4
DELEGATE® 250 WG Pamuk Yeşilkurt Franklinella occidentalis % 25 w/w Spinetoram 30 g/da
(larva )
21gün 2 3
LASER® Pamuk Yeşilkurt Helicoverpa armigera 480 g/l Spinosad 12,5 ml/ da
(larva )
28 gün 2 3
UPHOLD® 360 SC Pamuk Yeşilkurt Helicoverpa armigera 300 g/l Methoxyfenozide+
60 g/l Spinetoram
55 ml/da
( larva)
14 gün 2 3
Plemax® Pamuk Yeşilkurt Helicoverpa armigera 240 g/l Indoxacarb ve
80 g/ l Novaluron
25 ml / da 21 gün 3 3

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.