Narenciye

Narenciye Yetiştiriciliğinde Kullanabileceğimiz Ürünler

İNSEKTİSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

SUCCESS® 0.24 CB Turunçgil Akdeniz Meyve Sineği (Ceratatis capitata ) 0.24 g/l Spinosad Kısmi dal uygulaması ;
1 lt.+10 lt. su (Ergin)
3 gün 2 3
BREAKER® 240 SC Turunçgil Turunçgil kırmızı kabuklubiti Aonidiella aurantili 240 g/l sulfoxaflor 20ml/ 100 L su
(Nimf-ergin)
7 gün 2 3
BREAKER® 240 SC Turunçgil Turunçgil unlubiti Planococcus citri 240 g/l sulfoxaflor 20ml/ 100 L su
(Nimf-ergin)
7 gün 2 3
Mavrik® 2 F Portakal Yaprak pireleri Empoasca decipiens
Asymmetrasca decedens
240 g/l Tau-fluvalinate 30 ml/ 100 l su
(nimf,ergin)
21 gün 3 4
İnvert® Narenciye Pas böcüsü Phyllocoptrutaoleivora 18 g/l Abamectin 25 ml / 100 l su 7 gün 2 4
İnvert® Narenciye Yaprak galeri güvesi Phyllocuistiscitrella 18 g/l Abamectin 25 ml / 100 l su 7 gün 2 4

FUNGUSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

KOCIDE® 2000 Turunçgil Uç kurutan Phoma tracheiphila %35 metalik bakıra eşdeğer
bakır hidroksit
200 gr/ 100 lt.su 14 gün 1 1
Flo-Captan® 50 WP Turunçgil Kahverengi çürüklük Phytophthora citrophthora %50 Captan 300 g/ 100 l su(meyve enfeksiyonları) 7 gün 1 1
Orius 25® EW Turunçgil Kahverengi leke Alternaria alternata f.sp.citri 250 g/l Tebuconazole 100 ml/ 100 l su 21 gün 1 1
Deltapir® 50 WP Turunçgil Kahverengi leke hastalığı Alternaria alıernata f.sp.citri %77 Bakır Hidroksit 300 g / 100 l su 7 gün 1 1
Mastercop® Turunçgil Kahverengi leke hastalığı Alternaria f.s.p. Citri 65,82 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır
sülfat pentahidrat içerir.
250 ml/ 100 l su 1 1
Magnate® 50 EC Turunçgil Mavi küf çürüklüğü Penicillium italicum 500 g/l İmazalil 400 ml/ 100 l su 3 gün 1 1
Alsit® Turunçgil Meyvede hasat sonrası
kahverengi çürüklük
Phytophtora curophıhora %80 Fosetyl-Al 300 g / 100 l su meyveler ilaçlı suya
3dk. Süreyle daldırılır.
14 gün 1 2
Alsit® Turunçgil Zamk hastalığı,
kahverengi çürüklük
Phytophtora curophıhora %80 Fosetyl-Al 200 g / 100 l su 14 gün 1 2

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.