Kiraz

Kiraz Yetiştiriciliğinde Kullanabileceğimiz Ürünler

İNSEKTİSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

Mavrik® 2 F Kiraz Elma yaprakbükeni Archips rosana 240 g/l Tau-fluvalinate 30 ml/ 100 l su
(ergin)
14 gün 3 4
RELDAN® 22E Kiraz Yaprak bükenler (Archips rosanus A. xylosteanus) 227 g/l Chlorpyrifos-methyl 200 ml/100 lt su 21 gün 15 4
SUCCESS® 0.24 CB Kiraz Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi ) 0.24 g/l Spinosad 1,2 lt ilaç + 10 lt su ( Ergin) 3 gün 2 3
BREAKER® 240 SC Kiraz Kiraz siyah yaprakbiti Myzus cerasi 240 g/l sulfoxaflor 10ml/ 100 L su
(Nimf-ergin)
14 gün 2 3

FUNGUSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

Qualy® 300 EC Kiraz Çiçek monilyası Monilinia laxa 300 g/l Cyprodinil 50 ml/ 100 l su 7 gün 1 2
Mastercop® Kiraz Monilya Monilinia laxa 65,82 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır
sülfat pentahidrat içerir.
125 ml/ 100 l su 1 1
Embrelia 140 SC Kiraz Sert çekirdekli meyvelerde
çiçek monilyası
Monilinia laxa 100g/l Isopyrazam ve 40g/l Difenoconazole 100 ml /100 l su 28 gün 1 1

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.