Kayısı

Kayısı Yetiştiriciliğinde Kullanabileceğimiz Ürünler

FUNGUSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

Orius 25® EW Kayısı Çiçek monilyası Monilinia laxa 250 g/l Tebuconazole 60 ml/ 100 l su 14 gün 1 1
Qualy® 300 EC Kayısı Çiçek monilyası Monilinia laxa 300 g/l Cyprodinil 50 ml/ 100 l su 7 gün 1 2
INDAR® 5 EW Kayısı Monilya Sclerotinia laxa 50 g /l Fenbuconazole 125 ml/ 100 l su 7 gün 1 1
Embrelia 140 SC Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde
çiçek monilyası
Monilinia laxa 100g/l Isopyrazam ve 40g/l Difenoconazole 100 ml /100 l su 21 gün 1 1
Mastercop® Kayısı Yaprak delen Coryneum beijerinckii 65,82 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır
sülfat pentahidrat içerir.
125 ml/ 100 l su 1 1
Deltapir® 50 WP Kayısı Yaprak delen Wilsonomyces carpophylus %77 Bakır Hidroksit 500 g / 100 l su 1. ilaçlama (Dormant dönem), 250 g/ 100 l su 2. ve 3. ilaçlama(normal dönem) 7 gün 1 1
Cavalry® 500 SC Kayısı Yaprakdelen Coryneum beijerinckii 500 g/l Chlorothalonil 200 ml/ 100 l su 56 gün 1 1
Merpan 80 WDG® Kayısı Yaprakdelen hastalığı Coryneum beijerinckii %80 Captan 200 g/ 100 l su 10 gün 1 1
KOCIDE® 2000 Kayısı Yaprak delen (çil) Wilsonomyces carpophylus %35 metalik bakıra eşdeğer
bakır hidroksit
1. ilaçlama:400 gr/ 100 lt.su
2. ilaçlama:200 gr/ 100 lt.su
3. ilaçlama:200 gr/ 100 lt.su
14 gün 1 1
Negri® 50 WP Kayısı Kayısıda yaprak delen Clastarosporium carpophihım % 50 metalik bakıra eşdeğer, Bakır Oksiklorür 400 g (normal dönem)
800 g ( dormant dönem)
21 gün 1 1

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.