Hıyar

Hıyar Yetiştiriciliğinde Kullanabileceğimiz Ürünler

İNSEKTİSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

RADIANT® 120SC Hıyar
(Sera)
Çiçek Tripsi Frankliniella occidentalis 120 g/l Spinetoram 50 ml/ da
(larva,ergin)
3 gün 2 3
İnvert® Hıyar
(Sera)
Kırmızı Örümcek Tetranychus spp. 18 g/l Abamectin 25 ml / 100l lt.su 3 gün 2 4
Apollo® Hıyar Kırmızı Örümcek Tetranychus spp. 500 g/l Clofentezine 30 ml/ 100 ltsu 3 gün 2 1
Eos-800® Hıyar
(Sera)
Kırmızı Örümcek Tetranychus spp. 800 g/l ParafinikMineral Yağ 800 ml/ 100 ltsu 3 gün 1 1
Rimon Supra 10 SC® Hıyar
(Sera)
Pamuk yaprakkurdu Spodoptera littoralis 100 g / l Novaluron 40 ml /da
( Larva )
3 gün 3 3
LASER® Hıyar
(Sera)
Yaprak galeri sinekleri Liriomyza trifolii
Liriomyza bryoniae
Liriomyza huidobrensis
480 g/l Spinosad 25 ml. Laser+
125ml. Gallery/
100 l su( larva)
3 gün 2 3
UPHOLD® 360 SC Hıyar
(Tarla)
Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 300 g/l Methoxyfenozide+
60 g/l Spinetoram
40 ml/da
( larva)
1 gün 2 3

FUNGUSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

EQUATION® PRO Hıyar Kabakgillerde
Mildiyö
Pseudoperenospora
cubenis
%30 Cymoxanil+
%22.5 Famoxadone
40 gr/100 lt. su 3 gün 1 1
CLIP® Hıyar Mildiyö Pseudoperenospora
cubenis
%62.5 Mancozeb+
%6.25 Famoxadone
120 gr/ 100 lt. su 14 gün 1 4
Shavit® F 71.5 WP Hıyar Külleme Erysiphe cichoracearum
Sphaerotheca fuliginea
%70 Folpet ve %1,5 Triadimenol 200 g/ 100 l su 7 gün 1 DAMLAMADAN1
Mastercop® Hıyar Mildiyö Pseudoperenospora
cubenis
65,82 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır
sülfat pentahidrat içerir.
100 ml/ 100 l su 0 1 1
Azimut® 320 SC Hıyar
(Sera)
Kabakgillerde Külleme Erysiphe cichoracearum 200g/l Tebuconazole ve
120g/l Azoxystrobin
100 ml / 100 l su 3 gün 1 1
Orius 25® EW Hıyar
(Sera)
Kabakgillerde Külleme Erysiphe cichoracearum 250 g/l Tebuconazole 50 ml/ 100 l su 3 gün 1 1
Reflect® 125 EC Hıyar
(Sera)
Kabakgillerde Külleme Erysiphe cichoracearum
Sphaerotheca fuliginea
125 g/l Isopyrazam 100 ml/ 100 l su 3 gün 1 1
Shavit® 25 EC Hıyar
(Sera)
Kabakgillerde Külleme Erysiphe cichoracearum
Sphaerotheca fuliginea
250 g/l Triadimenol 20 ml/ 100 l su 7 gün 1 DAMLAMADAN1
Quantum MZ® Hıyar
(Sera ve tarla )
Kabakgillerde
Mildiyö
Pseudoperenospora
cubenis
%60 Mancozeb ve %9 Dimethomorph 200 g/ 100 l su 3 gün 1 4
Folpan® 80 WDG Hıyar
(Sera)
Mildiyö Pseudoperenospora
cubenisis
%80 Folpet 200 g / 100 l su 7 gün 1 1
Quorum® 480 WG Hıyar
(tarla)
Mildiyö Pseudoperonospora cubensis %40 Chlorothalonil ve %8 Dimethomorph 250 g/da 3 gün 1 1
Alsit® Hıyar Yalancı Mildiyö Pseudoperenospora
cubenis
%80 Fosetyl-Al 200 g / 100 l su 3 gün 1 gün 2
Cavalry® 500 SC Hıyar Yalancı Mildiyö Pseudoperenospora
cubenis
500 g/l Chlorothalonil 250 ml/ 100 l su 3 gün 1 gün 1
Shavit® F 71.5 WP Hıyar Yalancı Mildiyö Pseudoperenospora
cubenis
%70 Folpet ve %1,5 Triadimenol 200 g/ 100 l su 7 gün 1 gün DAMLAMADAN1

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.