Elma

Elma Yetiştiriciliğinde Kullanabileceğimiz Ürünler

İNSEKTİSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

RELDAN® 22E Elma Elma iç kurdu (Cydia Pomonella) 227 g/l Chlorpyrifos-methyl 300 ml/100 lt su 21 gün 15 4
PRODIGY® 240 SC Elma Elma iç kurdu Cydia pomonella 240 g/l Methoxyfenozide 60 ml/ 100 l su
( Larva )
14 gün 1 1
UPHOLD® 360 SC Elma Elma iç kurdu Cydia pomonella 300 g/l Methoxyfenozide+
60 g/l Spinetoram
25 ml/100 l su
( larva, yumurta)
7 gün 2 3
Lamdex® 50 CS Elma Elma iç kurdu Cydia pomonella 50 g/l Lambda-cyhalothrin 20 ml / 100 l su ( larva) 3 gün 15 4
Mavrik® 2 F Elma Elma iç kurdu Cydia pomonella 240 g/l Tau-fluvalinate 30 ml/ 100 l su
(larva)
14 gün 3 4
Plemax® Elma Elma iç kurdu Cydia pomonella 240 g/l Indoxacarb ve
80 g/ l Novaluron
20 ml / 100 L su 28 gün 3 4
Rimon Supra 10 SC® Elma Elma iç kurdu Cydia pomonella 100 g / l Novaluron 60 ml /100 l su
( Larva )
21 gün 3 3
DELEGATE® 250 WG Elma Elma iç kurdu Cydia pomonella % 25 w/w Spinetoram 40 g/100 l su
(larva)
7 gün 2 3
Cormoran® 180 EC Elma Elma iç kurdu Cydia pomonella 100 g/l Novaluron ve 80 g/l Acetamiprid 50 ml /100l su
(larva)
21 gün 3 4
BREAKER® 240 SC Elma,Armut Elma yeşil yaprakbiti Aphis pomi 240 g/l sulfoxaflor 10ml/ 100 L su
(Nimf-ergin)
14 gün 2 3
BREAKER® 240 SC Elma,Armut San jose kabuklu biti Quadraspidiotus perniciosus 240 g/l sulfoxaflor 20 ml / 100 L su
( larva)
14 gün 2 3
Apollo® Elma Akdiken akarı Tetranychus viennensis 500 g/l Clofentezine 20 ml/ 100 ltsu 28 gün 2 1
Apollo® Elma Avrupa kırmızı örümceği Panonychus ulmi 500 g/l Clofentezine 20 ml/ 100 ltsu 28 gün 2 1
Apollo® Elma İki noktalı kırmızı örümcek Tetranychus urticae 500 g/l Clofentezine 20 ml/ 100 ltsu 28 gün 2 1

FUNGUSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

Negri® 50 WP Elma Elma kara lekesi Venturia inaegualis % 50 metalik bakıra eşdeğer, Bakır Oksiklorür 400 g (dal sıracası yoksa)
800 g ( dal sıracası varsa)
21 gün 1 1
Embrelia 140 SC Elma Elma kara lekesi Venturia inaequalis 100g/l Isopyrazam ve 40g/l Difenoconazole 80 ml/100 l su 21 gün 1 2
Qualy® 300 EC Elma Elma kara lekesi Venturia inaequalis 300 g/l Cyprodinil 65 ml/ 100 l su 28 gün 1 2
INDAR® 5 EW Elma Karaleke Venturia imaequalis 50 g /l Fenbuconazole 40 ml/ 100 l su 28 gün 1 1
Cavalry® 500 SC Elma Karaleke Venturia imaequalis 500 g/l Chlorothalonil 200 ml/ 100 l su 3 gün 1 1
Flo-Captan® 50 WP Elma Karaleke Venturia inaequalis %50 Captan 150 g/ 100 l su 3 gün 1 1
Mastercop® Elma Karaleke Venturia inaequalis 65,82 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır
sülfat pentahidrat içerir.
125 ml/ 100 l su 1 1
Shavit® F 71.5 WP Elma Karaleke Venturiainaequalis %70 Folpet ve %1,5 Triadimenol 200 g/ 100 l su 7 gün 1 2
Super Captan'h® 50 F Elma Karaleke hastalığı Venturia inaequalis 500 g/l Captan 150 ml/100 lt su 3 gün 1 1
Merpan 80 WDG® Elma Kara leke hastalığı Venturia inaequalis %80 Captan 100 g/ 100 l su 7 gün 1 1
Shavit® F 71.5 WP Elma Elma küllemesi Podosplhaeralencotricha %70 Folpet ve %1,5 Triadimenol 200 g/ 100 l su 7 gün 1 2

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.