DOMATES

Domates Yetiştiriciliğinde Kullanabileceğimiz Ürünler

İNSEKTİSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Hastalık/
Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

RADIANT® 120SC Domates
( Sera)
Domates Güvesi Tuta Absoluta 120 g/l Spinetoram 50 ml/100 lt. su
(larva)
3 gün 2 3
LASER® Domates
( Sera)
Domates Güvesi Tuta Absoluta 480 g/l Spinosad 25 ml/100 lt. su
(larva)
3 gün 2 3
Plemax® Domates
( Sera)
Domates Güvesi Tuta Absoluta 240 g/l Indoxacarb ve
80 g/ l Novaluron
20 ml / 100 L su 3 gün 3 4
Rimon Supra 10 SC® Domates
( Sera)
Domates Güvesi Tuta Absoluta 100 g / l Novaluron 90 ml / 100 l su
( Larva )
3 gün 3 3
LASER® Domates
( Sera)
Pamuk yaprakkurdu Spodoptera littoralis 480 g/l Spinosad 30 ml/100 lt. su
(larva)
3 gün 2 3
PRODIGY® 240 SC Domates
( Sera)
Pamuk yaprakkurdu Spodoptera littoralis 240 g/l Methoxyfenozide 50 ml/ da
(larva)
1 gün 1 1
Rimon Supra 10 SC® Domates
( Sera)
Pamuk yaprakkurdu Spodoptera littoralis 100 g / l Novaluron 60 ml /da
( Larva )
3 gün 3 3
Mavrik® 2 F Domates
(Sera-Tarla)
Şeftali Yaprakbiti Mycus persicae 240 g/l Tau-fluvalinate 20 ml/ da
(nimf ve ergin)
3 gün 3 4
RELDAN® 22E Domates Şeftali Yaprakbiti Myzus persicae 227 g/l Chlorpyrifos-methyl 375 ml/da 7 gün 15 gün 4
Lamdex® 50 CS Domates Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 50 g/l Lambda-cyhalothrin 50 ml /da ( larva) 3 gün 15 4
Rimon Supra 10 SC® Domates Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 100 g / l Novaluron 60 ml /da
( Larva )
3 gün 3 3
UPHOLD® 360 SC Domates
( Tarla)
Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 300 g/l Methoxyfenozide+
60 g/l Spinetoram
40 ml/da
( larva)
1 gün 2 3

FUNGUSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

CLIP® Domates Erken yaprak yanıklığı Alternaria solani %62.5 Mancozeb+
%6.25 Famoxadone
80 gr/100 lt. su(sera)
80 gr/da (tarla)
3 gün 1 4
EQUATION® PRO Domates Erken yaprak yanıklığı Alternaria solani %30 Cymoxanil+
%22.5 Famoxadone
40 gr/100 lt. su(sera)
40 gr/da (tarla)
3 gün 1 1
KOCIDE® 2000 Domates Erken yaprak yanıklığı Alternaria solani %35 metalik bakıra eşdeğer
bakır hidroksit
200 gr/ 100 lt.su 14 gün 1 1
CLIP® Domates Mildiyö Pseudoperenospora
infestans
%62.5 Mancozeb+
%6.25 Famoxadone
80 gr/100 lt. su(sera)
80 gr/da (tarla)
3 gün 1 4
EQUATION® PRO Domates Mildiyö Pseudoperenospora
infestans
%30 Cymoxanil+
%22.5 Famoxadone
40 gr/100 lt. su(sera)
40 gr/da (tarla)
3 gün 1 1
Deltapir® 50 WP Domates Bakteriyel Benek Pseudomonas syringae pv. Tomato %77 Bakır Hidroksit 250 g / da 7 gün 1 1
Negri® 50 WP Domates Domates bakteriyel benek hastalığı Pseudomonas syringae pv. Tomato % 50 metalik bakıra eşdeğer, Bakır Oksiklorür 300-400 g 14 gün 1 1
Negri® 50 WP Domates Domates bakteriyel leke hastalığı Xanthomonas campestris pv,vesicatoria % 50 metalik bakıra eşdeğer, Bakır Oksiklorür 300-400 g 14 gün 1 1
Merpan 80 WDG® Domates Domates Mildiyösü Phytophthora infestans %80 Captan 185 g/ 100 l su 7 gün 1 1
Negri® 50 WP Domates Domates mildiyösü Phytophthora infestans % 50 metalik bakıra eşdeğer, Bakır Oksiklorür 300 g 14 gün 1 1
Alsit® Domates Domates Mildiyösü Phytophthora infestans %80 Fosetyl-Al 250 g / 100 l su 7 gün 1 2
Merpan 80 WDG® Domates Erken yaprak yanıklığı Alternaria solani %80 Captan 185 g/ 100 l su 7 gün 1 1
Super Captan'h® 50 F Domates Erken yaprak yanıklığı Alternaria solani 500 g/l Captan 300 ml/100 lt su 7 gün 1 1
Deltapir® 50 WP Domates Erken yaprak yanıklığı Alternaria solani %77 Bakır Hidroksit 250 g / da 7 gün 1 1
Magnate® 50 EC Domates Erken yaprak yanıklığı Alternaria solani 500 g/l İmazalil 30 ml/ 100 l su 3 gün 1 1
Orius 25® EW Domates Erken yaprak yanıklığı Alternaria solani 250 g/l Tebuconazole 50 ml/ 100 l su 7 gün 1 1
Quorum® 480 WG Domates
(tarla)
Erken yaprak yanıklığı Alternaria solani %40 Chlorothalonil ve %8 Dimethomorph 250 g/da 7 gün 1 1
Azimut® 320 SC Domates
(Sera-Tarla)
Erken yaprak yanıklığı Alternaria solani 200g/l Tebuconazole ve
120g/l Azoxystrobin
100 ml / 100 l su( sera)
100 ml / da( tarla)
3 gün 1 1
Mastercop® Domates Geç yanıklık (Mildiyö) Phytophthora infestans 65,82 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır
sülfat pentahidrat içerir.
150 ml/ 100 l su 0 1 1
Folpan® 80 WDG Domates
( Tarla)
Geç yanıklık (Mildiyö) Phytophthora infestans mont de bary %80 Folpet 125 g / da 7 gün 1 1
Magnate® 50 EC Domates Kurşuni küf Botrytis cinerea 500 g/l İmazalil 30 ml/ 100 l su 3 gün 1 gün 1
Qualy® 300 EC Domates
(sera)
Kurşuni küf Botrytis cinerea 300 g/l Cyprodinil 100 ml/ 100 l su 3 gün 1 2
Shavit® F 71.5 WP Domates Külleme Leveillula taurica %70 Folpet ve %1,5 Triadimenol 200 g/ 100 l su 7 gün 1 DAMLAMADAN1
Cavalry® 500 SC Domates Mildiyö Phytophthora infestans 500 g/l Chlorothalonil 175 ml/ 100 l su 3 gün 1 1
Deltapir® 50 WP Domates Mildiyö Phytophthora infestans %77 Bakır Hidroksit 250 g / da 7 gün 1 1
Flo-Captan® 50 WP Domates Mildiyö Phytophthora infestans %50 Captan 300 g/ 100 l su 7 gün 1 1
Quantum MZ® Domates Mildiyö Phytophthora infestans %60 Mancozeb ve %9 Dimethomorph 250 g/ 100 l su 7 gün 1 4
Revus® 250 SC Domates
( Sera)
Mildiyö Phytophthora infestans 250 g/l Mandipropamid 80 ml/ 100 l su 3 gün 1 2
Azimut® 320 SC Domates
( Sera)
Patlıcangiller Külleme Leveillula taurica 200g/l Tebuconazole ve
120g/l Azoxystrobin
125 ml / 100 l su 3 gün 1 1
Reflect® 125 EC Domates
( Sera)
Patlıcangiller Külleme Leveillula taurica 125 g/l Isopyrazam 100 ml/ 100 l su 1 gün 1 1
Shavit® 25 EC Domates
( Sera)
Patlıcangiller Külleme Leveillula taurica 250 g/l Triadimenol 40 ml/ 100 l su 3 gün 1 DAMLAMADAN1
Flo-Captan® 50 WP Domates Yaprak küfü Cladosporium fulvum %50 Captan 250 g/ 100 l su 7 gün 1 gün 1
Orius 25® EW Domates
( Sera)
Yaprak küfü Fulvia fulva 250 g/l Tebuconazole 50 ml/ 100 l su 7 gün 1 gün 1

AKARSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

İnvert® Domates İki noktalı kırmızı
örümcek
Tetranychusurticae 18 g/l Abamectin 25 ml / da 3 gün 2 4

FEROMON VE TUZAKLARIMIZ

DOMATES'TE TUTA ABSOLUTA İLE MÜCADELE İÇİN;

BKS BLACK 25cmX40cm + Tuta Absoluta Feromonu ( da / 10 adet )

 • Tuta kelebeği ( Domates güvesi ) ile doğal mücadele.
 • Dikimden 3 gün önce tuta absoluta tuzaklarınızı seralarınıza yerleştiriniz. Tuta kelebeklerini yumurta bırakmadan yakalayınız.
 • Bir dişi Tuta kelebeği yaşam süresi boyunca 120-260 yumurta bırakabilir.
 • Tuta feromonu, çiftleşme esnasında dişi tuta kelebeğinin salgıladığı kokudur.
 • Tuta feromonu, sadece erkek tuta kelebeklerini çeker. Domatese zarar veren dişi tuta kelebeğidir. Dişi tuta kelebeği domatese yumurtalarını bırakır.
 • Tuta feromonu 2-2.5 ay boyunca etkin çalışır.
 • Siyah kart tuzakların kontrolü çok önemlidir.
 • Siyah kart tuzağın yüzeyi kelebekle dolunca değiştirilmelidir. Yapışkan kartın yapışkanlığı kontrol edilmelidir,toz v.s gibi etkenlerde göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Feromon tuzak kurulumu yanda görüldüğü gibidir.

Ürünlerimize ulaşabilmek için tıklayınız.

Tuta Absoluta Tuzağı Black Trap 25x40

Tuta Absoluta Feromonu

DOMATES'TE BEYAZSİNEK,TRİPS, AFİT İLE MÜCADELE İÇİN;

BKS YELLOW ROLL 30cmX100m ( 1 da. için yaklaşık 150 m. Rulo tuzak yeterli olur.)

Yapışkanın böcek yakalama kapasitesi ve hassasiyeti yüksektir. Rulo tuzaklar yapışkanlığını kaybetmez ve güneş ışığına (UV) dayanıklıdır. Yağmur, güneş, düşük ve yüksek sıcaklık gibi olumsuz çevre koşullarından etkilenmez.
İnsan ve hayvanlar için toksik değildir.

UZUNLUK: 100 m.
GENİŞLİK : 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm (Tercihe bağlı)

Ürünlerimize ulaşabilmek için tıklayınız.

Yellow roll 30cmx100m

DOMATES'TE BEYAZSİNEK ,TRİPS,AFİT, KARASİNEK İLE MÜCADELE İÇİN;

BKS YELLOW 25cmX10cm ve BKS BLUE 25cmX 10cm

 • Seralarda gözlem amaçlı, dekara 20 adet yapışkan kart tuzak asılması tavsiye edilir.
 • Seralarda mücadele amaçlı , dekara 100-120 adet yapışkan kart tuzak asılması tavsiye edilir.

Ürünlerimize ulaşabilmek için tıklayınız.

Yellow Trap 25x10 cm

Blue Trap 25x10 cm

Yellow Blue Trap 25x10 cm

BİTKİ BESLEME

ACRECİO Yeni Nesil Kök Hareketi

KÖK GELİŞTİRİCİ 4 AKTİF MADDE

 1. Saf L-Tryptophan
 2. Saf L-Methionine
 3. Acreciactiv : Kökler için doğal uyarıcı molekül Agronutrition araştırma laboratuvarı buluşu ;
 4. Hümik ve Fülvik Asit

ACRECIO Köklerin gelişmesini, büyümesini Ve bitkilerin gelişmesini teşvik eder

ACRECIO BİTKİLERİN BESİN MADDELERİNİ KOLAYLIKLA DEĞER KAYBI OLMADAN ALMASINI TEŞVİK EDER.

ACRECIO sayesinde bitki, kuraklık, tuzluluk, don ve diğer çevresel stres koşulları sınırlanmış olarak güçlü bir şekilde büyür.

POLLİFLOR ( Çiçek fizyostimulantı )

Kaliteli ürün, yüksek verim yeni ve güçlü çözüm.

MEYVE AĞAÇLARI-SEBZELER

-Hücre içindeki tuzluluk oranını arttırarak tomurcukların gelişimi ve soğuğa dayanıklılığını arttırır.

- Çiçeklenme ve meyve tutumunu beraberce garanti eder.

- Xylem damarlanmasını arttırarak, kalsiyum hareketini ve meyvenin içindeki kalsiyum miktarını arttırır ( elmada acı beneğe karşı savaşır)

-Meyve sapının pası fenomenini engeller, meyve deformasyonu çatlaması ve ayrılmasına karşı etkilidir.

FERRİPLEX ( FE-EDDHA %6 )

Sağlıklı , mükemmel ürünler için yüksek kaliteli demir şelatı.

 • Mikrogranül formda yüksek saflıkta biyolojik olarak etkili Fe-EDDHA formülasyonudur.
 • Suda çabuk ve tamamen erir. Erime kabiliyeti fevkalade üstündür, tozumaz.
 • Etkisi derhal görülür.
 • Yaprakların daha yeşil tomurcuk vermesini ve çiçeklerin daha fazla oluşmasını sağlayarak yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilmesine yardımcı olur.
 • Son derece stabildir, alkali ve kalkerli topraklarda yetişen ürünlerce de alınabilir.
 • Etkisi uzun süre kalıcı olup her ürünün yetiştiği mevsim boyunca devam eder.
 • Uygulanması kolaydır.
 • Ferriplex kökler tarafından alınır. Bu nedenle yeşil aksama tatbik edilmemelidir.

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.