Buğday

Buğday yetiştiriciliğinde kullanabileceğimiz ürünler

İNSEKTİSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

RELDAN® 22E Buğday Ekin Güvesi (Scvthrıs temperatella) 227 g/l Chlorpyrifos-methyl 200 ml/da ( Larva) 56 gün 15 4
RELDAN® 22E Buğday Ekin Kamburböceği (Zabrus spp.) 227 g/l Chlorpyrifos-methyl 400 ml/da ( Ergin) 56 gün 15 4
RELDAN® 22E Buğday Hububat Hortumlu Böceği (Pachvtv hıus hardes) 227 g/l Chlorpyrifos-methyl 375 ml/da ( Ergin) 56 gün 15 4

FUNGUSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

Mirador Forte® 160 EC Buğday Kahverengi pas Puccinia recondita iritici 100 g/l Tebuconazole ve 60 g/l Azoxystrobin 125 ml/da 56 gün 1 1
Zamir® 400 EW Buğday Kahverengi pas Puccinia recondita 267 g/l Prochloraz ve 133 g/l Tebuconazole 150 ml/da 42 gün 1 1
Makper P® 490 EC Buğday Kök ve kök boğazı çürüklüğü Fusarium culmorum
Fusarium pseudograminearum
400g/l Prochloraz ve 90 g/l Propiconazole 125 ml /da 35 gün 1 1
Zamir® 400 EW Buğday Kök ve kök boğazı çürüklüğü Fusarium culmorum
Fusarium pseudograminearum
267 g/l Prochloraz ve 133 g/l Tebuconazole 150 ml/da 42 gün 1 1
Mirage® 45 EC Buğday Kökboğazı hastalıkları Pseudocercosporella herpotrichoides
Rhizoctonia cerealis
Fusarium culmorum
450 g/l Prochloraz 100 ml /da kardeşlenme ile
tepe yaprağı arasındaki devre
35 gün 1 1
Makper P® 490 EC Buğday Pas Puccinia striiformis
P.recondita tritici
P. Graministritici
400g/l Prochloraz ve 90 g/l Propiconazole 125 ml /da 35 gün 1 1
Orius 25® EW Buğday Sarı pas Puccinia striiformis 250 g/l Tebuconazole 75 ml/ da 35 gün 1 1
Mirador Forte® 160 EC Buğday Sarı pas Puccinia striiformis 100 g/l Tebuconazole ve 60 g/l Azoxystrobin 150 ml/da 56 gün 1 1
Azimut® 320 SC Buğday Sarı pas Puccinia striiformis 200g/l Tebuconazole ve
120g/l Azoxystrobin
75 ml / da 56 gün 1 1
ACANTO® PLUS Buğday Sarı pas hastalığı Puccinia striiformis 200 g/L Picoxystrobin+80 g/L Cyproconazole 50 ml/da 35 gün 1 1
ACANTO® PLUS Buğday Septorya yaprak lekesi Septoria tritici 200 g/L Picoxystrobin+80 g/L Cyproconazole 50 ml/da 35 gün 1 1
Azimut® 320 SC Buğday Septorya yaprak lekesi Septoria tritici 200g/l Tebuconazole ve
120g/l Azoxystrobin
75 ml / da 56 gün 1 1
Makper P® 490 EC Buğday Septorya yaprak lekesi Septoria tritici 400g/l Prochloraz ve 90 g/l Propiconazole 125 ml /da 35 gün 1 1
Mirador Forte® 160 EC Buğday Septorya yaprak lekesi Septoria tritici 100 g/l Tebuconazole ve 60 g/l Azoxystrobin 125 ml/da 56 gün 1 1
Zamir® 400 EW Buğday Septorya yaprak lekesi Septoria tritici 267 g/l Prochloraz ve 133 g/l Tebuconazole 125 ml/da 42 gün 1 1
ACANTO® PLUS Buğday Tahıl küllemesi Erysiphe graminis 200 g/L Picoxystrobin+80 g/L Cyproconazole 50 ml/da 35 gün 1 1
Azimut® 320 SC Buğday Tahıl küllemesi Erysiphe graminis 200g/l Tebuconazole ve
120g/l Azoxystrobin
75 ml / da 56 gün 1 1
Orius 25® EW Buğday Tahıl küllemesi Erysiphe Graminis 250 g/l Tebuconazole 75 ml/ da 35 gün 1 1
Mirador Forte® 160 EC Buğday Külleme Erysiphe graminis f.sp.tritici 100 g/l Tebuconazole ve 60 g/l Azoxystrobin 150 ml/da 56 gün 1 1
Zamir® 400 EW Buğday Külleme Erysiphe graminis f.sp.tritici 267 g/l Prochloraz ve 133 g/l Tebuconazole 150 ml/da 42 gün 1 1

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.