Boş Ambar İlaçlaması

Boş Ambar İlaçlamasında kullanabileceğimiz ürünler

İNSEKTİSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

RELDAN® 22E Boş Ambar
İlaçlaması
Buğday Biti (Sitophilus granarius) 227 g/l Chlorpyrifos-methyl 425 ml/100 m2 7 gün 15 4
RELDAN® 22E Boş Ambar
İlaçlaması
Ekin Kambur Biti (Rhizopertha dominica) 227 g/l Chlorpyrifos-methyl 425 ml/100 m2 7 gün 15 4
RELDAN® 22E Boş Ambar
İlaçlaması
Kırma Biti (Tribolium confusuni) 227 g/l Chlorpyrifos-methyl 425 ml/100 m2 7 gün 15 4

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.