Biber

Biber Yetiştiriciliğinde Kullanabileceğimiz Ürünler

İNSEKTİSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

RELDAN® 22E Biber Çiçek Tripsi Frankliniella occidentalis 227 g/l Chlorpyrifos-methyl 375 ml/da 7 gün 15 4
RADIANT® 120SC Biber
(Sera)
Çiçek Tripsi Frankliniella occidentalis 120 g/l Spinetoram 50 ml/100 lt. su
(larva,ergin)
3 gün 2 3
LASER® Biber
(Sera)
Çiçek Tripsi Frankliniella occidentalis 480 g/l Spinosad 20 ml/ da
(larva,ergin)
3 gün 2 3
Rimon Supra 10 SC® Biber
(Sera)
Pamuk yaprakkurdu Spodoptera littoralis 100 g / l Novaluron 40 ml /da
( Larva )
3 gün 3 3
RELDAN® 22E Biber Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 227 g/l Chlorpyrifos-methyl 300 ml/da 5 gün 15 4
UPHOLD® 360 SC Biber
( Tarla)
Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 300 g/l Methoxyfenozide+
60 g/l Spinetoram
40 ml/da
( larva)
1 gün 2 3
PRODIGY® 240 SC Biber
(Sera)
Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 240 g/l Methoxyfenozide 60 ml/ da
(larva)
1 gün 1 1

FUNGUSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

Azimut® 320 SC Biber
(Sera)
Patlıcangiller Külleme Leveillula taurica 200g/l Tebuconazole ve
120g/l Azoxystrobin
125 ml / 100 l su 3 gün 1 1
Orius 25® EW Biber
(Sera)
Patlıcangiller Külleme Leveillula taurica 250 g/l Tebuconazole 50 ml/ 100 l su 3 gün 1 1
Reflect® 125 EC Biber
(Sera)
Patlıcangiller Külleme Leveillula taurica 125 g/l Isopyrazam 100 ml/ 100 l su 1 gün 1 1
Shavit® 25 EC Biber
(Sera)
Patlıcangiller Külleme Leveillula taurica 250 g/l Triadimenol 40 ml/ 100 l su 3 gün 1 DAMLAMADAN1

AKARASİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

İnvert® Biber
(Sera)
Kırmızı Örümcek Tetranychus spp. 18 g/l Abamectin 25 ml / 100l lt.su 3 gün 2 4

*

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.