Bağ

Bağ Yetiştiriciliğinde Kullanabileceğimiz Ürünler

İNSEKTİSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

Lamdex® 50 CS Bağ Bağ maymuncuğu Otiorhnchus spp. 50 g/l Lambda-cyhalothrin 25 ml / 100 l su ( larva) 7 gün 15 4
DELEGATE® 250 WG Bağ Bağ thripsleri Rubiothrips vitis.
Mycterothrips albidicorni,
Mycterothrips tschirkunae,
Thrips tabaci
% 25 w/w Spinetoram 30 g/100 l su
(larva,ergin)
7 gün
(üzüm ve asma yaprağı)
2 3
DELEGATE® 250 WG Bağ Salkım Güvesi Lobesia botrana % 25 w/w Spinetoram 20 g/100 l su
(larva,yumurta)
7 gün
(üzüm ve asma yaprağı)
2 3
RELDAN® 22E Bağ Salkım Güvesi Lobesia botrana 227 g/l Chlorpyrifos-methyl 200 ml/100 lt su 7 gün 15 4
PRODIGY® 240 SC Bağ Salkım Güvesi Lobesia botrana 240 g/l Methoxyfenozide 40 ml/ da
( Larva , Yumurta )
7 gün 1 1
UPHOLD® 360 SC Bağ Salkım Güvesi Lobesia botrana 300 g/l Methoxyfenozide+
60 g/l Spinetoram
30 ml/100 l su
( larva, yumurta)
7 gün 2 3
Lamdex® 50 CS Bağ Salkım Güvesi Lobesia botrana 50 g/l Lambda-cyhalothrin 20 ml / 100 l su ( larva) 7 gün 15 4
BREAKER® 240 SC Bağ Turunçgil unlubiti Planococcus citri 240 g/l sulfoxaflor 20ml/ 100 L su
(Nimf-ergin)
10 gün 2 3
Apollo® Bağ İki noktalı kırmızı örümcek Tetranychus urticae 500 g/l Clofentezine 25 ml/ 100 ltsu 56 gün 2 1

FUNGUSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

Folpan® 80 WDG Bağ Kurşuni küf Botrytis cinerea %80 Folpet 125 g / 100 l su 7 gün 1 1
Qualy® 300 EC Bağ Kurşuni küf Botrytis cinerea 300 g/l Cyprodinil 100 ml/ 100 l su 7 gün 1 2
Shavit® F 71.5 WP Bağ Kurşuni küf Botrytis cinerea %70 Folpet ve %1,5 Triadimenol 200 g/ 100 l su sofralık :10 gün
şaraplık :42 gün
1 2
TALENDO® Bağ Külleme Uncinula necator Litrede 200 gram Proquinazid 25 ml/100 l su 28 gün 1 2
Orius 25® EW Bağ Külleme Erysiphe necator 250 g/l Tebuconazole 40 ml/ 100 l su 21 gün 1 1
Shavit® 25 EC Bağ Külleme Erysiphe necator 250 g/l Triadimenol 10 ml/ 100 l su 7 gün 1 2
PORTER® SUPER 90 SC Bağ Külleme Uncimula necator 45 g/l Quinoxyfen+
45 g/l Myclobutanil
125 ml/ 100 l su 28 gün 1 1
Shavit® F 71.5 WP Bağ Külleme Uncinulanecator %70 Folpet ve %1,5 Triadimenol 200 g/ 100 l su sofralık :10 gün
şaraplık :42 gün
1 2
Nimrod® Bağ Bağ küllemesi Uncinula necator 250 g/l Bupirimate 40 ml /100 l su 7 gün 1 2
CLIP® Bağ Mildiyö Plasmopara viticola %62.5 Mancozeb+
%6.25 Famoxadone
80 gr/100 lt. su 28 gün 1 4
EQUATION® PRO Bağ Mildiyö Plasmopara viticola %30 Cymoxanil+
%22.5 Famoxadone
40 gr/100 lt. su 28 gün 1 1
KOCIDE® 2000 Bağ Mildiyö Plasmopara viticola %35 metalik bakıra eşdeğer
bakır hidroksit
175 gr/ 100 lt.su 14 gün 1 1
Flo-Captan® 50 WP Bağ Mildiyö Plasmopara viticola %50 Captan 300 g/ 100 l su 3 gün 1 1
Mastercop® Bağ Mildiyö Plasmopara viticola 65,82 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır
sülfat pentahidrat içerir.
150 ml/ 100 l su 1 1
Quantum MZ® Bağ Mildiyö Plasmopara viticola %60 Mancozeb ve %9 Dimethomorph 200 g/ 100 l su 28 gün 1 4
Deltapir® 50 WP Bağ Mildiyö Plasmopora viticola %77 Bakır Hidroksit 250 g / 100 l su 7 gün 1 1
Folpan® 80 WDG Bağ Bağ mildiyösü Plasmopara viticola %80 Folpet 125 g / 100 l su 7 gün 1 2
Shavit® F 71.5 WP Bağ Bağ mildiyösü Plasmoparaviticola %70 Folpet ve %1,5 Triadimenol 200 g/ 100 l su sofralık :10 gün
şaraplık :42 gün
1 2
Super Captan'h® 50 F Bağ Bağ mildiyösü Plasmoparaviticola 500 g/l Captan 300 ml/100 lt su 3 gün 1 1
Folpan® 80 WDG Bağ Ölü kol Phomopsis viticola %80 Folpet 150 g / 100 l su 7 gün 1 1
Flo-Captan® 50 WP Bağ Ölü kol Phomopsis viticola %50 Captan 250 g/ 100 l su 3 gün 1 1
Shavit® F 71.5 WP Bağ Ölü kol Piromopsisviticola %70 Folpet ve %1,5 Triadimenol 200 g/ 100 l su sofralık :10 gün
şaraplık :42 gün
1 2

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.