Armut

Armut Yetiştiriciliğinde Kullanabileceğimiz Ürünler

İNSEKTİSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

İnvert® Armut Armut psillidi Cacopsylla pyri 18 g/l Abamectin 75 ml / 100 l su 2 4
DELEGATE® 250 WG Armut Armut psillidi Cacopsylla pyri % 25 w/w Spinetoram 40 g / 100 l su
(nimf,ergin)
7 gün 2 3
Eos-800® Armut Armut psillidi Cacopsylla pyri 800 g/l ParafinikMineral Yağ 1,5 l/ 100 ltsu 1 1
Rimon Supra 10 SC® Armut Armut psillidi Cacopsylla pyri 100 g / l Novaluron 75 ml /100 l su
( nimf,ergin )
14 gün 3 3
DELEGATE® 250 WG Armut Elma iç kurdu Cydia pomonella % 25 w/w Spinetoram 40 g/100 l su
(larva)
7 gün 2 3
UPHOLD® 360 SC Armut Elma iç kurdu Cydia pomonella 300 g/l Methoxyfenozide+
60 g/l Spinetoram
25 ml/100 l su
( larva)
7 gün 2 3
Cormoran® 180 EC Armut Elma iç kurdu Cydia pomonella 100 g/l Novaluron ve 80 g/l Acetamiprid 50 ml /100l su
(larva)
21 gün 3 4
Plemax® Armut Elma iç kurdu Cydia pomonella 240 g/l Indoxacarb ve
80 g/ l Novaluron
20 ml / 100 L su 28 gün 3 4
BREAKER® 240 SC Elma,Armut Elma yeşil yaprakbiti Aphis pomi 240 g/l sulfoxaflor 10ml/ 100 L su
(Nimf-ergin)
14 gün 2 3
BREAKER® 240 SC Elma,Armut San jose kabuklu biti Quadraspidiotus perniciosus 240 g/l sulfoxaflor 20 ml / 100 L su
( larva)
14 gün 2 3

FUNGUSİTLER

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

Embrelia 140 SC Armut Armut karalekesi Venturia pirina 100g/l Isopyrazam ve 40g/l Difenoconazole 80 ml/100 l su 21 gün 1 1
Negri® 50 WP Armut Armut karalekesi Venturia pyrina % 50 metalik bakıra eşdeğer, Bakır Oksiklorür 400 g (dal sıracası yoksa)
800 g ( dal sıracası varsa)
21 gün 1 1
Mastercop® Armut Karaleke Venturia inaequalis 65,82 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır
sülfat pentahidrat içerir.
125 ml/ 100 l su 1 1
Flo-Captan® 50 WP Armut Karaleke Venturia pirina %50 Captan 150 g/ 100 l su 3 gün 1 1
Negri® 50 WP Armut Armut memeli pası Gymnosporangum fuscum % 50 metalik bakıra eşdeğer, Bakır Oksiklorür 400 g 21 gün 1 1
Alsit® Armut Ateş yanıklığı Phytophtora curophıhora %80 Fosetyl-Al 400 g /100 lt su 14 gün 1 2

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.