Tuta Absoluta ( Domates Güvesi ) İle Mücadelede Kullanılabilecek Ürünler

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

LASER® Domates
( Sera)
Domates Güvesi Tuta Absoluta 480 g/l Spinosad 25 ml/100 lt. su
(larva)
3 gün 2 3
Plemax® Domates
( Sera)
Domates Güvesi Tuta Absoluta 240 g/l Indoxacarb ve
80 g/ l Novaluron
20 ml / 100 L su 3 gün 3 4
RADIANT® 120SC Domates
( Sera)
Domates Güvesi Tuta Absoluta 120 g/l Spinetoram 50 ml/100 lt. su
(larva)
3 gün 2 3
Rimon Supra 10 SC® Domates
( Sera)
Domates Güvesi Tuta Absoluta 100 g / l Novaluron 90 ml / 100 l su
( Larva )
3 gün 3 3

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.