Trips ( Franklinella Occidentalis) Zararlısı İle Mücadelede Kullanılabilecek Ürünler

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

DELEGATE® 250 WG Şeftali, Nektarin Çiçek Tripsi Franklinella occidentalis % 25 w/w Spinetoram 30 g/100 l su
(larva,ergin)
7 gün 2 3
LASER® Biber
(Sera)
Çiçek Tripsi Frankliniella occidentalis 480 g/l Spinosad 20 ml/ da
(larva,ergin)
3 gün 2 3
LASER® Patlıcan
(Sera)
Çiçek Tripsi Frankliniella occidentalis 480 g/l Spinosad 20 ml/ da
(larva,ergin)
3 gün 2 3
RADIANT® 120SC Biber
(Sera)
Çiçek Tripsi Frankliniella occidentalis 120 g/l Spinetoram 50 ml/100 lt. su
(larva,ergin)
3 gün 2 3
RADIANT® 120SC Hıyar
(Sera)
Çiçek Tripsi Frankliniella occidentalis 120 g/l Spinetoram 50 ml/ da
(larva,ergin)
3 gün 2 3
RELDAN® 22E Biber Çiçek Tripsi Frankliniella occidentalis 227 g/l Chlorpyrifos-methyl 375 ml/da 7 gün 15 4
LASER® Çilek Çiçek Tripsi Frankliniella occidentalis
Frankliniella intonsa
480 g/l Spinosad 20 ml/ da
(larva,ergin )
3 gün 2 3
RADIANT® 120SC Çilek
(Sera )
Çiçek Tripsi Frankliniella occidentalis
Frankliniella intonsa
120 g/l Spinetoram 50 ml/100 lt. su
(larva,ergin)
3 gün 2 3

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.