Salkım Güvesi İle Mücadelede Kullanılabilecek Ürünler

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

DELEGATE® 250 WG Bağ Salkım Güvesi Lobesia botrana % 25 w/w Spinetoram 20 g/100 l su
(larva,yumurta)
7 gün
(üzüm ve asma yaprağı)
2 3
Lamdex® 50 CS Bağ Salkım Güvesi Lobesia botrana 50 g/l Lambda-cyhalothrin 20 ml / 100 l su ( larva) 7 gün 15 4
PRODIGY® 240 SC Bağ Salkım Güvesi Lobesia botrana 240 g/l Methoxyfenozide 40 ml/ da
( Larva , Yumurta )
7 gün 1 1
RELDAN® 22E Bağ Salkım Güvesi Lobesia botrana 227 g/l Chlorpyrifos-methyl 200 ml/100 lt su 7 gün 15 4
UPHOLD® 360 SC Bağ Salkım Güvesi Lobesia botrana 300 g/l Methoxyfenozide+
60 g/l Spinetoram
30 ml/100 l su
( larva, yumurta)
7 gün 2 3

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.