Transformer

TRANSFORMER

Toprak Düzenleyici

Suyun topraktan uygun bir şekilde filtrasyonunu sağlar ( topraktaki faydalı bileşenleri taban suyuna karışmasını ve yüzeydeki su birikintilerini engeller. )

Sıkışmış toprak katmanlarından suyun penetrasyonuna karşı olan direnci azaltır. Kök büyümesi için faydalı ortam sağlar.

Damla sulamada suyun yatay dağılımını sağlar.

Toprağın Hidrofobik ( suyu tutamama ) sorununu çözer.( toprak katmanlarından suyun akış hızını düzenler. Suyun kanal çizerek daha alt katmanlara geçip uzaklaşmasını önler.

Kök büyümesini iyileştirir.

Toprak bünyesinde bulunan faydalı organizmaların ( Rhizobium ) gelişimini teşvik eder.

Biyolojik olarak doğada kolayca parçalanabilir.

Toprağa uygulanabilen birçok herbisit, fungusit ve insectisitler ile karışabilir.

Bilgi Talebi

Not kısmına iletişim bilgilerinizi yazınız!

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.