Mısır kurdu ile mücadelede kullanılabilecek ürünler

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

Lamdex® 50 CS Mısır Mısır kurdu Ostrinia nubilalis 50 g/l Lambda-cyhalothrin 30 ml /da ( larva) 14 gün 15 4
UPHOLD® 360 SC Mısır Mısır kurdu Ostrinia nubilalis 300 g/l Methoxyfenozide+
60 g/l Spinetoram
55 ml/da
( larva)
7 gün 2 3

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.