Mısır koçan kurdu ile mücadelede kullanılabilecek ürünler

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

UPHOLD® 360 SC Mısır Mısır koçan kurdu Sesamia nonagrioides 300 g/l Methoxyfenozide+
60 g/l Spinetoram
55 ml/da
( larva)
7 gün 2 3
Lamdex® 50 CS Mısır Mısır koçankurdu Sesamia spp. 50 g/l Lambda-cyhalothrin 30 ml /da ( larva) 14 gün 15 4

© 2020, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.