Mildiyö İle mücadelede kullanılabilecek ürünler

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

Mastercop® Hıyar Mildiyö Pseudoperenospora
cubenis
65,82 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır
sülfat pentahidrat içerir.
100 ml/ 100 l su 0 1 1
Folpan® 80 WDG Bağ Bağ mildiyösü Plasmopara viticola %80 Folpet 125 g / 100 l su 7 gün 1 2
Shavit® F 71.5 WP Bağ Bağ mildiyösü Plasmoparaviticola %70 Folpet ve %1,5 Triadimenol 200 g/ 100 l su sofralık :10 gün
şaraplık :42 gün
1 2
Super Captan'h® 50 F Bağ Bağ mildiyösü Plasmoparaviticola 500 g/l Captan 300 ml/100 lt su 3 gün 1 1
Alsit® Domates Domates Mildiyösü Phytophthora infestans %80 Fosetyl-Al 250 g / 100 l su 7 gün 1 2
Merpan 80 WDG® Domates Domates Mildiyösü Phytophthora infestans %80 Captan 185 g/ 100 l su 7 gün 1 1
Negri® 50 WP Domates Domates mildiyösü Phytophthora infestans % 50 metalik bakıra eşdeğer, Bakır Oksiklorür 300 g 14 gün 1 1
Mastercop® Domates Geç yanıklık (Mildiyö) Phytophthora infestans 65,82 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır
sülfat pentahidrat içerir.
150 ml/ 100 l su 0 1 1
Folpan® 80 WDG Domates
( Tarla)
Geç yanıklık (Mildiyö) Phytophthora infestans mont de bary %80 Folpet 125 g / da 7 gün 1 1
EQUATION® PRO Hıyar Kabakgillerde
Mildiyö
Pseudoperenospora
cubenis
%30 Cymoxanil+
%22.5 Famoxadone
40 gr/100 lt. su 3 gün 1 1
Quantum MZ® Hıyar
(Sera ve tarla )
Kabakgillerde
Mildiyö
Pseudoperenospora
cubenis
%60 Mancozeb ve %9 Dimethomorph 200 g/ 100 l su 3 gün 1 4
Flo-Captan® 50 WP Marul Mildiyö Bremia lactucae %50 Captan 300 g/ 100 l su 7 gün 1 1
Revus® 250 SC Marul
(sera)
Mildiyö Bremia lactucae 250 g/l Mandipropamid 60 ml/ da 1 gün 1 2
Revus® 250 SC Marul
(tarla)
Mildiyö Bremia lactucae 250 g/l Mandipropamid 60 ml/ da 1 gün 1 2
Revus® 250 SC Ispanak Mildiyö Perenospora farinosa f.sp. Spinaciae 250 g/l Mandipropamid 70 ml/ 100 l su 1 gün 1 2
Flo-Captan® 50 WP Soğan Mildiyö Peronospora destructor %50 Captan 300 g/ 100 l su 7 gün 1 1
Cavalry® 500 SC Domates Mildiyö Phytophthora infestans 500 g/l Chlorothalonil 175 ml/ 100 l su 3 gün 1 1
Deltapir® 50 WP Domates Mildiyö Phytophthora infestans %77 Bakır Hidroksit 250 g / da 7 gün 1 1
Flo-Captan® 50 WP Domates Mildiyö Phytophthora infestans %50 Captan 300 g/ 100 l su 7 gün 1 1
Flo-Captan® 50 WP Patates Mildiyö Phytophthora infestans %50 Captan 350 g/ 100 l su 7 gün 1 1
Quantum MZ® Domates Mildiyö Phytophthora infestans %60 Mancozeb ve %9 Dimethomorph 250 g/ 100 l su 7 gün 1 4
Quantum MZ® Patates Mildiyö Phytophthora infestans %60 Mancozeb ve %9 Dimethomorph 250 g/ da 7 gün 1 4
Revus® 250 SC Domates
( Sera)
Mildiyö Phytophthora infestans 250 g/l Mandipropamid 80 ml/ 100 l su 3 gün 1 2
CLIP® Patates Mildiyö Phytophtora infestans %62.5 Mancozeb+
%6.25 Famoxadone
80 gr/da 14 gün 1 4
EQUATION® PRO Patates Mildiyö Phytophtora infestans %30 Cymoxanil+
%22.5 Famoxadone
40 gr/da 14 gün 1 1
KOCIDE® 2000 Patates Mildiyö Phytophtora infestans %35 metalik bakıra eşdeğer
bakır hidroksit
200 gr/ da 14 gün 1 1
CLIP® Bağ Mildiyö Plasmopara viticola %62.5 Mancozeb+
%6.25 Famoxadone
80 gr/100 lt. su 28 gün 1 4
EQUATION® PRO Bağ Mildiyö Plasmopara viticola %30 Cymoxanil+
%22.5 Famoxadone
40 gr/100 lt. su 28 gün 1 1
Flo-Captan® 50 WP Bağ Mildiyö Plasmopara viticola %50 Captan 300 g/ 100 l su 3 gün 1 1
KOCIDE® 2000 Bağ Mildiyö Plasmopara viticola %35 metalik bakıra eşdeğer
bakır hidroksit
175 gr/ 100 lt.su 14 gün 1 1
Mastercop® Bağ Mildiyö Plasmopara viticola 65,82 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır
sülfat pentahidrat içerir.
150 ml/ 100 l su 1 1
Quantum MZ® Bağ Mildiyö Plasmopara viticola %60 Mancozeb ve %9 Dimethomorph 200 g/ 100 l su 28 gün 1 4
Deltapir® 50 WP Bağ Mildiyö Plasmopora viticola %77 Bakır Hidroksit 250 g / 100 l su 7 gün 1 1
CLIP® Hıyar Mildiyö Pseudoperenospora
cubenis
%62.5 Mancozeb+
%6.25 Famoxadone
120 gr/ 100 lt. su 14 gün 1 4
Folpan® 80 WDG Hıyar
(Sera)
Mildiyö Pseudoperenospora
cubenisis
%80 Folpet 200 g / 100 l su 7 gün 1 1
CLIP® Domates Mildiyö Pseudoperenospora
infestans
%62.5 Mancozeb+
%6.25 Famoxadone
80 gr/100 lt. su(sera)
80 gr/da (tarla)
3 gün 1 4
EQUATION® PRO Domates Mildiyö Pseudoperenospora
infestans
%30 Cymoxanil+
%22.5 Famoxadone
40 gr/100 lt. su(sera)
40 gr/da (tarla)
3 gün 1 1
Quorum® 480 WG Hıyar
(tarla)
Mildiyö Pseudoperonospora cubensis %40 Chlorothalonil ve %8 Dimethomorph 250 g/da 3 gün 1 1
Quorum® 480 WG Patates Patates Mildiyösü Phytophthora infestans %40 Chlorothalonil ve %8 Dimethomorph 250 g/da 28 gün 1 1
Alsit® Soğan Soğan mildiyösü Peronospora destructor %80 Fosetyl-Al 150 g /100 lt su 7 gün 1 2
Quantum MZ® Soğan Soğan Mildiyösü Peronospora destructor %60 Mancozeb ve %9 Dimethomorph 200 g/ 100 l su 7 gün 1 4
Quorum® 480 WG Soğan Soğan Mildiyösü Peronospora destructor %40 Chlorothalonil ve %8 Dimethomorph 250 g/da 14 gün 1 1
Alsit® Hıyar Yalancı Mildiyö Pseudoperenospora
cubenis
%80 Fosetyl-Al 200 g / 100 l su 3 gün 1 gün 2
Alsit® Kavun Yalancı Mildiyö Pseudoperenospora
cubenis
%80 Fosetyl-Al 200 g / 100 l su 3 gün 1 2
Cavalry® 500 SC Hıyar Yalancı Mildiyö Pseudoperenospora
cubenis
500 g/l Chlorothalonil 250 ml/ 100 l su 3 gün 1 gün 1
Shavit® F 71.5 WP Hıyar Yalancı Mildiyö Pseudoperenospora
cubenis
%70 Folpet ve %1,5 Triadimenol 200 g/ 100 l su 7 gün 1 gün DAMLAMADAN1

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.