Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü

Kök VE kök boğazı hastalıkları ile mücadelede kullanılabilecek ürünler

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

Flo-Captan® 50 WP Sebze fideleri Kök çürüklüğü (çökerten) pythium spp. , alternaria spp. ,
rhizoctonia spp., fusarium spp.,
sclerotinia spp., phytophthora spp.
%50 Captan 200 -250 g/ 100 l su 7 gün 1 1
Makper P® 490 EC Buğday Kök ve kök boğazı çürüklüğü Fusarium culmorum
Fusarium pseudograminearum
400g/l Prochloraz ve 90 g/l Propiconazole 125 ml /da 35 gün 1 1
Zamir® 400 EW Buğday Kök ve kök boğazı çürüklüğü Fusarium culmorum
Fusarium pseudograminearum
267 g/l Prochloraz ve 133 g/l Tebuconazole 150 ml/da 42 gün 1 1
Mirage® 45 EC Arpa Kökboğazı hastalıkları Pseudocercosporella herpotrichoides
Rhizoctonia cerealis
Fusarium culmorum
450 g/l Prochloraz 100 ml /da kardeşlenme ile
tepe yaprağı arasındaki devre
35 gün 1 1
Mirage® 45 EC Buğday Kökboğazı hastalıkları Pseudocercosporella herpotrichoides
Rhizoctonia cerealis
Fusarium culmorum
450 g/l Prochloraz 100 ml /da kardeşlenme ile
tepe yaprağı arasındaki devre
35 gün 1 1

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.