Elma İç Kurdu İle Mücadelede Kullanılabilecek Ürünler

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

RELDAN® 22E Elma Elma iç kurdu (Cydia Pomonella) 227 g/l Chlorpyrifos-methyl 300 ml/100 lt su 21 gün 15 4
Cormoran® 180 EC Armut Elma iç kurdu Cydia pomonella 100 g/l Novaluron ve 80 g/l Acetamiprid 50 ml /100l su
(larva)
21 gün 3 4
Cormoran® 180 EC Ayva Elma iç kurdu Cydia pomonella 100 g/l Novaluron ve 80 g/l Acetamiprid 50 ml /100l su
(larva)
21 gün 2 4
Cormoran® 180 EC Elma Elma iç kurdu Cydia pomonella 100 g/l Novaluron ve 80 g/l Acetamiprid 50 ml /100l su
(larva)
21 gün 3 4
DELEGATE® 250 WG Armut Elma iç kurdu Cydia pomonella % 25 w/w Spinetoram 40 g/100 l su
(larva)
7 gün 2 3
DELEGATE® 250 WG Elma Elma iç kurdu Cydia pomonella % 25 w/w Spinetoram 40 g/100 l su
(larva)
7 gün 2 3
Lamdex® 50 CS Elma Elma iç kurdu Cydia pomonella 50 g/l Lambda-cyhalothrin 20 ml / 100 l su ( larva) 3 gün 15 4
Mavrik® 2 F Elma Elma iç kurdu Cydia pomonella 240 g/l Tau-fluvalinate 30 ml/ 100 l su
(larva)
14 gün 3 4
Plemax® Armut Elma iç kurdu Cydia pomonella 240 g/l Indoxacarb ve
80 g/ l Novaluron
20 ml / 100 L su 28 gün 3 4
Plemax® Elma Elma iç kurdu Cydia pomonella 240 g/l Indoxacarb ve
80 g/ l Novaluron
20 ml / 100 L su 28 gün 3 4
PRODIGY® 240 SC Elma Elma iç kurdu Cydia pomonella 240 g/l Methoxyfenozide 60 ml/ 100 l su
( Larva )
14 gün 1 1
Rimon Supra 10 SC® Elma Elma iç kurdu Cydia pomonella 100 g / l Novaluron 60 ml /100 l su
( Larva )
21 gün 3 3
UPHOLD® 360 SC Armut Elma iç kurdu Cydia pomonella 300 g/l Methoxyfenozide+
60 g/l Spinetoram
25 ml/100 l su
( larva)
7 gün 2 3
UPHOLD® 360 SC Ayva Elma iç kurdu Cydia pomonella 300 g/l Methoxyfenozide+
60 g/l Spinetoram
25 ml/100 l su
( larva)
7 gün 2 3
UPHOLD® 360 SC Elma Elma iç kurdu Cydia pomonella 300 g/l Methoxyfenozide+
60 g/l Spinetoram
25 ml/100 l su
( larva, yumurta)
7 gün 2 3

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.