Bozkurt İle mücadelede kullanılabilcek ürünler

Ticari isim

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Latincesi

Etken Madde

Dozajı

SonUygulama İle Hasat
Arası Süre

Arıya Süresi/GÜN

FAYDALI BÖCEKLERE ZEHİRLİLİK DERECESİ

RELDAN® 22E Şekerpancarı Bozkurt (Agronıs spp.) 227 g/l Chlorpyrifos-methyl 325 ml/da 56 gün 15 4
Lamdex® 50 CS Mısır Bozkurt Agrotis spp. 50 g/l Lambda-cyhalothrin 50 ml /da ( larva) 14 gün 15 4
Lamdex® 50 CS Patates Bozkurt Agrotis spp. 50 g/l Lambda-cyhalothrin 40 ml /100 l su 3 gün 15 4

© 2021, Antilsan. Tüm Hakları Saklıdır.